marți, 12 iulie 2011

MESAJ CRE(Ş)TIN

 CE-ŢI  DORESC  EU  ŢIE , DULCE  ROMÂNIE
                                                                       de oricare  propagandist cre(ş)tin

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie?
De la şefii ţării pînă la cei de jos,
Fiii tăi trăiască doar in religie
Şi comunism de turmă(1), cum a vrut "hristos"(2).
Virusul religiei mintea le-o transforme,
În delirul mistic uite ce-i Normalul,
Cre(ş)tina împărăţie, cu absurde dogme,
Pe veci să-i înghită cînd 'şi-aruncă valul.

Să nu-şi deie seama de lucrarea noastră,
De iudaizare, in stil cre(ş)tinesc,
A tot ce există sub zarea albastră,
Şi-a nu lăsa pur ceva românesc,
De-a "sfinţi"/SPURCA cu simbol iudaic(3)
Tot ce se clădeşte pe pămînt român,
Depunînd eforturi ca segmentul laic
Tot şi pe vecie s-ajungă cre(ş)tin.

Să nu celebreze sărbători "păgîne",
Dace şi romane, strămoşeşti sadea,
Ci să aibă sfinte şi să se închine
Numai la acelea made-n Judeea.
Nu tu Saturnalii sau dace datine,
Ci christmas, paşti, rusalii, bobotează....
Sau sf. Vasile cînd, fără ruşine,
Serbează iudeul ce "sula"-şi crestează.
 
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 
Fostă colonie de Imper roman?
Soarta lui s-o ai azi şi pe vecie,
Ca şi el fi pururi sub călcîi jidan.
Nu călcîi de-armată, ce provoacă spaimă,
Ci de propagandă cu cuvînt curvesc
Ce SCRÎNTEŞTE MINTEA! Dar produce faimă,
Cult şi venerare la ce-i evreiesc.

Vis de răzbunare negru ca mormîntul,
Preoţii să aibă pentru ce-i ateu,
Să te cre(ş)tineze folosind Cuvîntul
Şi te umilească, vai de capul tău !
Se-mplinească, astfel, cruda răzbunare,
Ce-n ambiţ şi-a pus-o Yeshua, iudeu ţîcnit(4),
De-a-şi pune, ca pradă, lumea la picioare,
Pentru că şi ea pe el l-a răstignit.

Dîndu-i ajutor în greaua lucrare,
Noi, preoţi şi pastori, lumea o prostim,
Căci pentru efortul întru cre(ş)tinare
Lux, belsug si slavă, ca plată, primim(5).
Iar de vine vreunul ca să ne demaşte,
Îl etichetăm ateu satanist si Anticrist,
Căci pune-n pericol turma, ce renaşte,
De cre(ş)tini fanatici, a lui Teoctist.

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie ?
Fiii tăi să-ţi fie pururi visători,
La ce e ne-biblic s-aibă alergie,
Să vadă-n cer "îngeri" si iudei in nori.
Să le fie capul plin cu superstiţii,
Grav derutatoare pentru-al lor destin,
Popii cu ei facă, zilnic, exerciţii
De spălări de creier şi dresaj cre(ş)tin.

Behăind ferice, strînşi în batalioane,
Poarte cu mîndrie, la gîtul ovin,
Însemne de turmă: cruci şi medalioane
Şi-alte abţibilduri cu simbol cre(ş)tin.
Să nu ia in seamă ATEISTA Ştiinţă,
Ce demască, aspru, falsul religios,
Ci să mediteze doar la umilinţă
Şi visări aiurea, cum a vrut "hristos".

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Colonie veche in imper cre(ş)tin ?
Să te prelucreze popi cu viclenie,
Subjugînd guvernul şi-al tău dac destin.
Atei, preşedinţi, savanţi şi-alţii de sus
Treacă în uitare ca apa prin vane,
Veşnică rămînă doar faima lui Jesus !
Gest dobitocesc absolut al speciei umane !!

Biserici cît munţii proştii construiască,
Dangăne de clopot liniştea să-ţi strice,
Nu şcoli şi spitale, ci mînăstiri clădească,
Pentru trîntori homo şi putori lesbice.
Origini uitate şi falsificate, popor pămpălău,
Cruci drept monumente, (domn)zeu evreiesc,
Predici şi ceremonii absurde, soboare căcălău,
Cre(ş)tină şi naivă Românie, astea îţi doresc !!

(1) Fapt.2: 44,45 / 4: 32-37
(2) Porecla NEMERITATĂ a fanaticului iudeu Yeshua
(3) Ioan 18: 28
(4) Marcu 3: 21
(5) 1 Sam.2: 36 / Isaia 61: 6-7 / 1 Cor. 4:8; 9:11-14; 16:1-3;  / 2 Cor.9: 11,12 / Filip.4: 18


Sfîntă rugăminte !
Copiaţi, multiplicaţi şi răspîndiţi această poezie la orice făptură. Fraţi preoţi, nu vă alarmaţi de această poezie şi nu o reclamaţi la webmasteri pentru interzicere căci mesajul ei nu va trezi "oile" noastre cre(ş)tine la adevărata credinţă, la ATEISM, căci prostia şi superstiţiile oamenilor (terenul pe care apar şi se dezvoltă religiile) sînt EXTRAORDINAR DE PUTERNICE şi nu vor fi eradicate  NICIODATĂ !!. Pînă e prostia-n floare, nici în....cruce nu ne doare. Căci aşa cum spune un proverb "În univers sînt două lucruri omniprezente: hidrogenul şi proştii". Aşa că noi trebuie doar să ne facem treaba cu toate forţele şi mijloacele, să prostim pe toată lumea, de la cel cu ţîţa-n gură pân' la cel cu barba sură, ca toţi să-i facă domnului nostru Isus celebritate veşnică, sau, în limbaj biblic, viaţă veşnică ( Ioan 17: 3 ). Pe tot Pămîntul, şi dacă se poate şi în cer, să fie rostit şi slăvit DOAR  NUMELE  LUI  ISUS,  NU  AL  NOSTRU !!  Ptu, da DOBITOCI mai sîntem noi cre(ş)tinii !!

3 comentarii: