marți, 14 februarie 2012

CONTRADICŢII ÎN BIBLIE

 Peste 150 de contradicţii şi aberaţii din absurda "carte sfîntă". Lectură distractivă şi instructivă !!

            Sînt multe bloguri cu acest subiect, fiecare avînd stilul său, unele prezintă aceste contradicţii doar schematic, altele anexînd scurte comentarii. Mă alătur şi eu lor dar cu specificul meu: prezentarea unor comentarii clarificatoare şi demascatoare cît mai complecte ale aberaţiilor biblice celor mai importante. Fac aşa ceva deoarece vreau ca toată lumea care citeşte acest blog să dobîndească cunoştinţele necesare perceperii juste a celor scrise în Biblie pentru cînd o va reciti după aceea, "cu alţi ochi", realişti. Eu, în perioada copilăriei, cînd am fost religios (ortodox, apoi baptist) din cauza mediului  în care am trăit, dar şi mai tîrziu, cînd necazurile vieţii m-au trezit la adevăr/ateism, chiar dacă am mai citit Biblia, şi cu atenţie, nu am observat absurdităţile şi contradicţiile din ea. De abia după ce am început să citesc cărţi ateiste (pe atunci se găseau în biblioteci) cum ar fi: Biblia hazlie (o găsiţi pe net), Cum s-au născut zeii şi zeiţele, Călăuza ateistului, etc.., am văzut că ce scrie în Biblie nu concordă cu realitatea. Fără o lectură şi o îndrumare adecvate, este aproape imposibil să vezi adevărul dintr-un domeniu. De aceea fac aceasă postare, cu aceste demascări şi comentarii/note, vitale în acest context, deoarece fără ele aberaţiile biblice rămîn de multe ori nesesizate şi chiar percepute ca "adevăruri divine"(?!), oricît ar fi cineva de atent în a le depista.
            Doresc să ajut în acest sens pe toată lumea, dar mai ales pe elevii care sînt agresaţi cu studiul cvasi-obligatoriu al religiei în şcoli, ca ei /ele să aibă, pe lîngă curajul atitudinii "eretice", şi cunoştinţele necesare argumentării logice a atitudinii contestatoare faţă de aberaţiile biblice predate/delirate de profesorii de religie. Aceşti profi/e, care sînt nişte specii de păduchi/microbi /viruşi, etc... foarte agresivi şi chiar isterici, şi tentacule ale speciei de paraziţi  popo-homo parazitus cre(ş)tinus, profită de anormalitatea şi toleranţa iresponsabile ale societăţii şi îşi transmit nebunia religioasă naivilor copii, cărora le alterează în mod criminal raţiunea şi filozofia în formare prin inocularea în minţile lor crude şi neinstruite, a unor minciuni tendenţioase şi absurdităţi primitive. 
            Cele scrise în această postare sînt foarte utile şi ateilor şi agnosticilor care se prezintă la dezbateri şi confruntări tematice televizate şi care, după cum am observat, nu au cunoştinţele suficiente pentru a-i face rapid "şah-mat" pe tupeiştii şi super-viclenii de fanatici religioşi, care ies aproape întotdeauna învingători, chiar dacă îşi "demonstrează" susţinerile delirante doar cu citate absurde din tendenţioasa Biblie.
            Căci citită aşa cum este, Biblia judeo-cre(ş)tină nu este acea "carte sfîntă" şi "cuvîntul lui dumnezeu", cum o prezintă fanaticii şi iresponsabilii de cre(ş)tini, ci ea se revelă doar ca o carte plină de concepţii greşite, primitive şi delirante, cu o mască religioasă total tendenţioasă, totalitară şi imperialistă -JUDEO-CRE(Ş)TINAREA LUMII !!- scop pentru care îşi foloseşte din plin recuzita specifică , pe care o prezintă pe fiecare pagină: afirmaţii absurde şi contradictorii, îndemn la crime injuste şi de un sadism extrem, speculaţii cu scop şi efect de sugestie şi auto-sugestie, înscenări ordinare prezentate şi crezute (!?!) ca miracole,  prosteală şi jecmăneală cît cuprinde, etc...
             Efectul criminal al acestei situaţii este realizarea unei dereglări/"educări" schizoide în minţile copiilor, din cauza contradicţiilor dintre cele delirate de religie şi adevărurile spuse de biologie, fizică, chimie, astronomie ... şi alte discipline care, nesabotate de religie, prezintă Adevărul despre Viaţă, Natură şi Univers. Sesizînd acest fapt extrem de grav, viclenii popi au intervenit în forţă la factorii de decizie din domeniu: guvern, parlament, miniştrii educaţiei şi învăţămîntului, etc.., subjugaţi de ei în prealabil, de la care au obţinut criminal de uşor eliminarea din programa şcolară a tuturor menţionărilor realiste, moderne şi ştiinţifice, oricînd vizibile şi demonstrabile, dar care sînt în contradicţie schizofrenă atît cu absurdităţile din Biblie, niciodată vizibile şi demonstrabile, cît şi cu ideile şi practicile propriului "cult", în special cel ortodox IDOLATRU, care, culmea, are multe ritualuri şi dogme interzise chiar de cre(ş)tinismul originar, pe care se pretinde că îl reprezintă, dar pe care l-a abandonat, după cum voi arăta în postarea "Adevărul despre cre(ş)tinism", în curs de apariţie.
        Cea mai gravă amputare suferită de educaţia realistă este scoaterea din programul de învăţămînt a relatării unicei versiuni a adevărului despre facerea Universului şi aparitia şi evoluţia Vieţii, sau, mai pe scurt, a Teoriei evoluţiei, care demonstrează oricînd şi foarte clar, printre altele, şi faptul că omul şi maimuţele actuale au un strămoş comun din care omul a evoluat "mai altfel" din cauza genei PRDM9  acum aprox. 6 000 000 de ani (vedeţi documentarul "Codul genetic" de pe "ateistul" Discovery), şi înlocuirea ei cu absurdul şi primitivul basm al Teoriei creaţiei, preluat şi de Biblie, care delirează cum că omul a fost făcut din "ţărîna pămîntului" de un zeu închipuit (nevăzut şi neauzit)  şi, deci, are compoziţia altor lucruri create din lut: oale de lut, pitici de grădină, etc..
        Pentru a vă smulge conştient, hotărît şi definitiv din"educatia"/ îndobitocirea religioasă şi a curăţa toate şcolile şi societatea de prosteala şi jecmăneala religioasă, în special de Mafia BOR, citiţi cu atenţie Contradicţiile demascate mai jos (dar şi celelalte articole de pe blogul meu şi ale altor atei) şi combateţi cu ele pe fanaticii popi şi propagandişti religioşi cu o forţă (curaj, tupeu, argumente, etc..) mult mai mare decît a lor. Citindu-le atent, vi se vor deschide "ochii minţii" şi veţi privi Biblia aşa cum este şi în realitate, un veritabil Almanah de satiră şi horror !!
                                       
                                        VECHIUL  TESTAMENT 

                                      
 Vizitaţi  www.ateubinecuvântat
                    www.thebricktestament.com
                    www.ro.wikiquote.org/wiki/Ateism 
                    www.profudereligie.blogspot.com/
                    http://ro.rationality.wikia.com/wiki/Rational_Wiki
 .....şi toate site-urile şi blogurile atee, pentru a vă trezi la ADEVĂR/ATEISM !!
          
        Biblia este cartea care cîştigă fără probleme locul întîi la capitolul contradicţii şi aberaţii. Situaţia devine absurdă cînd se consideră că ea este 'cuvîntul lui dumnezeu', că a fost scrisă de autori după dictarea/inspiraţia lui dz personal. A unui dz etalon de înţelepciune, consecvenţă, potenţă, cunoaştere, bunătate, etc ..., după cum se tot chinuie evreii şi cre(ş)tinii să-l prezinte, spre prostirea tuturor oamenilor. Penibilul acestei credinţe se vede încă din primele rînduri ale VT, cînd se prezintă variantele mistico-elucubrante ale formării cerurilor şi pămîntului (Ge 1:1), singurele repere cosmice percepute de oamenii primitivi, care, în necunoaşterea şi superstiţiile lor, şi-au închipuit diferite variante despre apariţia lor. Două dintre aceste variante, care se contrazic total, sînt expuse în cap. Geneza(Facerea) a 'sfintei Biblii' (?!?!) şi se referă la starea pămîntului din primele zile ale existenţei sale (de parcă pămîntul a fost făcut în zile). În prima variantă se spune că pămîntul a fost, la început, acoperit de un adînc de ape (Ge 1:2), ape pe care dz a trebuit să le 'strîngă la un loc pentru ca uscatul să se poată arăta' (Ge 1:9). În cea de-a doua variantă se spune exact invers, că în primele zile pămîntul a fost uscat total, a fost un deşert arid în care 'nu era nici un copăcel de cîmp şi nici o iarbă de pe cîmp nu încolţea încă: fiindcă dz nu dăduse încă ploaie pe pămînt' (Ge 2:4,5). Evrei absurzi şi cre(ş)tini nebuni, care variantă 'sfîntă' este adevărată ? Eu, ateul, vă spun că niciuna, deoarece Ştiinţa (duşmana voastră de moarte) demonstrează (prin analogia cu formarea altor sori şi planete) că pămîntul a avut un alt proces formativ şi care s-a întins pe parcursul a sute de milioane de ani. Cum voi nu puteţi accepta ca adevăruri constatările Ştiinţei, nici noi, ateii, nu putem accepta ca adevăruri elucubraţiile voastre mistice şi contradicţiile absurdei Biblii, printre care sînt şi următoarele:
                                                         
2TES 2:4   Dz  nu este o entitate concretă (fiinţă, duh, spirit, etc..), ci DOAR denumirea unui cumul de interpretări mistice "vrednice de închinare", toate numindu-se "dumnezeu".
IS 43:10     Dz  recunoaşte că este din rîndul dumnezeilor FĂCUŢI / scorniţi / închipuiţi, etc...de superstiţioşi, ca şi ceilalţi dumnezei (GE 31:32,  EX 20:3, 23:24, 32:23).

IOAN 4:24               Dz  este Duh, după cum a afirmat chiar "fiul său".
GE1:2, 6:3, AP 4:5  Dz duhul, are duh la rîndul său. Culmea absurdului !! Ca şi cum umbra are umbră la rîndul ei.

IO 4:24, 1TIM 6:16   Dz  este Duh, nu are corp fizic. Niciun om nu l-a văzut.
EX 24:9-11    Dz are corp fizic, nu este duh. Are picioare, mîini şi degete (Deut. 9:10), are faţă (GE 32:30, MAT 18:14), are inimă şi tot lăuntrul (OS 11:8), este VĂZUT pe dinapoi (EX 33:23), are şapte duhuri (AP 4: 5), are urechi şi nări din care se ridică fum (oare de la ţigări? ), are gură din care ţîşnesc cărbuni aprinşi şi un foc mistuitor, călăreşte pe un heruvim şi zboară pe aripile vîntului, prin întuneric ?!?! (2 SAM 22:7-12).   Brrrrrr !! Ca-n desene animate !!

GE 24:2-3, 9   Dar, în cel mai concret mod, "Dz-ul cerului şi al pămîntului" nu este decît o p--ă/penis, cum a avut şi Avraam sub coapsă, şi pe care a jurat un rob de-al lui, după cum era obiceiul atunci
          Notă:  Oare cum ar fi situaţia dacă şi acum ar fi aceeaşi procedură juridică cu jurămîntul, în sălile de judecată ?!  Probabil numărul proceselor ar fi infinit mai mare, deoarece toate nimfomanele şi gayii ar căuta să pună mîna sub coapsa /pe penisul judecătorului, iar afemeiaţii să atingă şi să pipăie coapsele judecătoarelor şi "dumnezeul" lor mai mic, din muntele lui Venus, nu de pe muntele Sinai, şi pe care acum nu pot să-l indic.
        Maxime  *Dz este singura "fiinţă" care, pentru a domni, nu are nevoie nici măcar să existe. (Ch. Baudelaire)
                               *Dacă Dz există, cine e? Dacă nu există, cine sîntem?  (G. Bufalino)
                               *Dz a murit, însă considerînd starea în care se află specia umană, probabil pentru încă un                                                 mileniu, vor mai fi grote(biserici) în care "prezenţa" lui va fi încă simţită.  (F. Nietzche)               
                      *Dz este doar un mit fantezist care există numai în lumea ideilor delirante.  (Podelean Ioan)

GE  1:1-3  La început Dz a făcut cerurile şi pămăntul (cu "faţă de ape adînci...şi ...în întuneric").
              Notă: Concepţie firească pentru inculţii primitivi şi antici care, necunoscînd componenţa reală a cosmosului, vedeau doar "un pămînt"/o planetă (Pamîntul) şi  "mai multe ceruri", cînd, în realitate, există un număr necunoscut, IMENS de"pămînturi"/planete şi doar UN cer (pentru pămînteni). Iar la început Pămîntul era un conglomerat imens, luminos şi fierbinte, de la reacţiile coagulării sale. În acele condiţii nu putea exista "adînc de ape" pe el, apa apărînd mult mai tîrziu, după răcirea sa şi formarea norilor din gazele atmosferice. Şi chiar şi după răcirea sa, Pămîntul nu a fost acoperit (niciodată) în totalitate de ape, mai ales după incandescenţa primară, deoarece condiţiile atmosferice pentru aşa ceva ar fi (fost) total contra naturii. Şi nu a fost niciodată în întuneric, ci întotdeauna în lumina şi căldura Soarelui, fără prezenţa căruia nici nu ar fi putut exista, nici el şi nici celelalte planete ale sistemului Solar, despre care autorii capitolului "Facerea", şi a Bibliei în general, au avut habar cum au avut şi despre Internet. Căci, conform celor scrise în Biblie, cerul are stăvilare (GE 8:2), se sprijină pe stîlpi (IOV 26:11)... La fel şi Pămîntul (IOV 9:6).(?!)
            Cum a fost posibil ca în prima zi să fie o cantitate imensă de apă, un "adînc de ape" ce acoperea tot Pămîntul, şi care a fost sursa acelui ocean planetar absolut, dacă pe pămînt încă nu plouase deloc (GE 2:5)? 

GE 1:3-5      În prima zi, Dz a creat lumina, apoi a separat lumina de întuneric.
GE 1:14-19  Soarele (care separă noaptea de zi) a fost creat abia în a patra zi.
               Notă: Oare Dz a făcut un experiment în premieră cu crearea Pămîntului, a luminii, a vegetaţiei şi fiinţelor şi nu prea a ştiut ce face, de abia după ce şi-a terminat treaba a văzut că lucrările lui au fost bune? Înainte de a le face nu a ştiut că sînt bune, sau cum arată?
           În primele trei zile ale "creaţiei" şi în absenţa Soarelui, care au fost reperele după care "a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă", cînd DOAR EXISTENŢA SOARELUI  face posibilă o asemenea delimitare, care se referă la "o zi" aşa cum o percepem şi noi acum, şi nu la"zile-milenii" sau "zile-ere"(cum speculează religioşii cînd combat stînjeniţi argumentele raţionale anti-biblie), deoarece mileniile şi erele nu sînt delimitate de "o seară şi o dimineaţă".        
         Dacă în prima zi Soarele nu a existat, care a fost sursa luminii din acea zi, şi din  următoarele două?  Dacă acea lumină a fost suficientă şi F. BUNĂ, de ce Dz a mai făcut şi ALTE DOUĂ surse de lumină, cei doi mari luminători: Soarele şi Luna? Să fi fost în stare de beţie (NU 28:7-8) şi nu a văzut că  lumina era  aprinsă, de a procedat ca părinţii zăpăciţi care pun acelaşi prenume la mai mulţi copii?
                          
GE 1:6-8  Dz  a făcut o întindere între ape, între apele de dedesupt şi "apele de deasupra"...
              Notă: Iarăşi o expunere a unei concepţii primitive şi eronate despre natură, conform căreia cerul este o masă compactă de ape şi un permanent rezervor de apă, ca un lac de acumulare cu stăvilare (GE 8:2), din care Dz mai eliberează din cînd în cînd cîte un duş / ploaie, în funcţie de toanele pe care le are el, sau vreun alt criminal iudeu   (1RE 17:1, 18:40-45).
GE  1:9-10  Dz  a făcut "o grămadă de ape", ca să elibereze uscatul.
          Notă: Susţinere oligofren de oligofrenă !! Apele nu se pot strînge grămadă/piramidă, ca materia solidă: zăpada, nisipul, frunzele, etc... ca să se arate uscatul. Şi cum de Dz nu a ştiut decît de denumirea de "mare" şi nu şi de cea de "ocean"? Fiindcă nu a fost la şcoală, sau a chiulit de la orele de geografie?

GE 1:11-13  Dz a făcut vegetaţie roditoare pe Pămînt în ziua a treia, fără prezenţa Soarelui.
GE 1:14-19  Dz a făcut Soarele şi Luna în ziua a patra, dar doar pe post de felinare, ca "nişte luminători".
        Notă: În absenţa Soarelui nu ar fi existat nici măcar planetele actuale din jurul său, deci nici Pămîntul. Iar dacă, prin absurd, DOAR Pămîntul ar fi existat, ar fi fost o planetă îngheţată, în absenţa căldurii solare. Chiar şi acum, cu Pămîntul luminat şi încălzit de Soare, cînd este iarnă adevărată, în zonele cu zăpadă şi îngheţ maxim, toată vegetaţia şi animalele fie îngheaţă total, fie dispar, în niciun caz nu se dezvoltă. Deci, în situaţia prezentată în biblie, A FOST IMPOSIBIL ca în absenţa totală a Soarelui să fi existat vreo formă de vegetaţie cu rod, sau fiinţe vii pe Pâmînt.      Fără Soare nu ar fi existat procesul de fotosinteză, VITAL pentru vegetaţie. Ar fi fost numai flori....de gheaţă. Brrrr...

GE 1:11-12, 26-27  Pomii au fost creaţi  înainte ca omul să fie creat.
GE 2:4-9                Omul a fost creat  înainte ca pomii să fie creaţi.

GE 1:20-21, 26-27 Păsările au fost create înainte de crearea omului.
GE 2:7, 19              Omul a fost creat înainte de crearea păsărilor.

GE 1:24-27  Animalele au fost create înainte de crearea omului.
GE 2:7, 19   Omul a fost creat înainte de crearea animalelor.

GE 1:26-27      Omul/bărbatul (şi femeia?) "au fost creaţi" în acelaşi timp.
GE 2:7, 21-22  Bărbatul a fost creat primul, femeia mai tîrziu.

IOAN  4:24    Dz este DUH, doar duh !!
GE 1:27, 2:7  Dz l-a făcut pe om din ţărîna pămîntului şi după chipul său....cu parte bărbătească şi parte femeiască (înainte de facerea femeii- GE 2:18-23).
            Notă: Dacă Dz ne-a făcut din ţărîna pămîntului, cum face olarul oalele şi piticii de grădină, noi, oamenii, de ce nu sîntem doar lut ca oalele de lut sau piticii de grădină, de ce sîntem carne şi sînge, ca verii noştri maimuţele, din specia cărora ne-am separat acum aprox. 6 000 000 de ani din cauza genei PRDM9 ? (vedeţi documentarul "Codul genetic" de pe Discovery). Şi cum poate fi făcută o statuie doar din ţărînă şi fără apă, că de apă nu scrie în biblie !! Şi...fără presupuneri !!
           Dacă  Dz  este DOAR duh şi ne-a făcut şi pe noi după chipul şi asemănarea sa, noi oamenii de ce avem/sîntem corpuri fizice/ materiale, de ce nu sîntem şi noi DOAR duhuri? Cum un duh nu are chip, Dz ce chip a avut /are? Dacă Dz a avut doar un chip, noi oamenii de ce avem chipuri diferite dacă sîntem făcuţi după aceeaşi matriţă divină?            Şi de ce nu ne-am reprodus prin "copie la indigo" (specifică creaţiei), ci prin  diversitate totală (specifică DOAR  EVOLUŢIEI ), cum se întîmplă şi  ÎN  REALITATE  !! 
      Dacă  Dz  ne-a făcut după chipul şi asemănarea sa (şi ÎNAINTE de facerea femeii- Ge 2: 22), cu parte bărbătească /penis şi cu parte femeiască /vulvă, înseamnă 1) că el are ambele sexe, şi 2) că fiecare băiat /bărbat trebuie să aibă şi penis şi vulvă. Ceeace EVIDENT că nu este adevărat, cum nu este adevărată nicio relatare din "Facerea", toate fiind doar "basme primitive şi copilăreşti", cum a spus şi Einstein. Cine le consideră adevăruri divine, trebuie să facă tratament psihiatric, pentru delir schizoid.               Notă: Perioada de purificare de după naşterea unei fete este dublă faţă de cea a unui băiat . 

GE 1:29-30, 3:18  Dz i-a făcut vegetarieni atît pe oameni cît şi pe toate animalele. Oamenilor le-a "îmbunătăţit" meniul cu spini şi pălămidă, din cauza păcatului.
LEV 11:1-3, 9, 21-22, 46-47  Dz dă lege ca oamenii să mănînce animale ,"curate".
              Notă: În replică, şi unele animale au abandonat regimul vegetarian şi au început să se mănînce între ele, dar şi oameni. Dacă oamenii şi animalele ar fi ascultat de "botanistul" Dz şi ar fi mîncat orice iarbă care face sămînţă, ar fi murit în massă, deoarece multe specii de vegetale sînt (foarte) otrăvitoare. Iar dacă oamenii şi toate animalele ar fi mîncat numai iarbă, ar fi avut stomacuri imense, de ierbivore, ca vacile. Dacă Dz  a legiferat /ordonat ca oamenii să consume orice iarbă care face sămînţă, de ce consumul de canabis, haşiş, opium, etc....este interzis?

GE 1:31    Dz a fost foarte mulţumit de creaţia sa, toate "erau foarte bune".
GE 6:5-7  Dz nu a fost mulţumit de creaţia sa, omul, şi în loc să îl corecteze, s-a hotărît să-l distrugă, dar împreună cu NEVINOVATELE  vite, tîrîtoare şi păsările cerului. Nici Hitler nu a luat o asemenea hotărîre crudă şi injustă. Oare pe animalele acvatice cum de nu le-a omorît? Nu le-a văzut fiindcă erau ascunse în apă? Iar pe păsările cerului cum le-a omorît pe toate? Cu puşca cu lunetă?
                 Notă: Ce vină au avut animalele, ca să fie omorîte? Au mîncat şi ele din "fructul oprit", dar nu s-a menţionat asta în biblie? Sau Dz a fost un meşter prost, capricios şi IRESPONSABIL! Poate şi-a făcut "creaţia" la o bătrîneţe foarte avansată şi nu mai ştia ce face, că atunci cînd uita să îşi ia pastilele pentru Alzheimer îşi uita pînă şi numele din buletin, de care îşi mai amintea doar din cînd în cînd (EX 20:24), sau uita de legămîntul făcut cu oamenii, de care îşi amintea doar cînd vedea curcubeul (GE 9:16). Eu cred că s-a ramolit total de la alcoolismul cronic pe care l-a căpătat de la consumul zilnic de vin? (Nu 28:7-8). Iar faptul că a fost nemulţumit de creaţia sa este nepotrivit cu conceptul de omniscienţă şi omnipotenţă care i se atribuie de către judeo-cre(ş)tini.             
   Nedreptate: "Dz a omorît pe toată lumea şi este iubit, iar eu am vrut să-i omor numai pe evrei şi sînt urît" (Hitler).

GE 2:1-3  Dz  DUHUL s-a odihnit de toată lucrarea pe care o făcuse.
             Notă: Cum poate un duh să se obosească, dacă nu este material? Căci numai un corp fizic poate simţi oboseala, care, fiziologic, necesită odihna.

PS 102:25, ISA 44:24  Dz singur a făcut creaţia, FĂRĂ asistenţa/prezenţa altcuiva (Isus).
COL 1:16  Ap.Pavel, nebunul (2Cor 12:11), a zis că doar iudeul Yeshua/Isus a făcut toate lucrurile.

GE 2:8-17  Văzînd că pămîntul pe care îl făcuse nu este tocmai frumos, Dz a mai făcut un fel de parc, un Eden, mai bine amenajat, cu diferiţi pomi şi rîuri, dar şi cu doi pomi unicat: pomul Vieţii şi pomul Cunoştinţei binelui şi răului. Din cel din urmă Dz i-a interzis omului să mănînce, pe ideea că dacă o va face va muri negreşit şi în aceaşi zi !!
      Notă: A face bine sau rău în mod conştient înseamnă a avea cunoştinţa şi discernămîntul unei asemenea decizii, adică înseamnă să şti că faci un bine sau un rău. Dacă Dz i-a interzis OM-ului (încă nu-l botezase cu numele Adam) să mănînce din pomul Cunoştinţei binelui şi răului, înseamnă că omul încă nu ştia ce este binele şi răul. Adică era iresponsabil! Cum s-a simţit omul în Eden, sau, mai exact spus, cum a putut omul să se simtă bine sau rău în Eden dacă el nu avea noţiunile de bine şi de rău?
     Şi cum omul a fost făcut după chipul şi asemănarea lui Dz, înseamnă că şi Dz era/este iresposabil. Ceeace este evident, din multe fapte şi porunci de-ale sale. Unele dintre ele au fost: angajarea omului iresponsabil şi orb    (i s-au deschis ochii abia după ce a păcătuit Ge 3:7) ca muncitor horticultor şi paznic(?!?!) în grădină, lăsarea omului iresponsabil la acces liber la pomii interzişi, şi apoi pedepsirea lui pentru o faptă făcută în mod inconştient.              În mod logic omul era inconştient, căci dacă avea doar un pic de raţiune, după ce a mîncat din pomul interzis al Cunoaşterii, mînca repede şi din cel al Vieţii şi nu mai cunoştea moartea, încă şi în aceeaşi zi. Fapt care însă nu s-a întîmplat, fie din cauză că fructul mîncat era stricat sau necopt şi nu şi-a mai făcut efectul, fie că Dz a intrat în criză de nervi pe omul pe care l-a făcut "foarte bun"(1:31) şi a uitat să-l omoare. Aşa că omul/Adam nu numai că nu a murit în acea zi (2:17), dar a mai trăit încă 930 de ani după aceea (5:5), şi a dat naştere la urmaşi imperfecţi ca şi el, cu un procent variabil de iresponsabilitate şi neascultare, şi care, de atunci, i-au tot creat necazuri lui Dz care, chiar dacă i-a omorît aproape pe toţi cu un Potop catastrofal şi şi-a omorît şi fiul Yeshua pentru ei, tot nu a reuşit să-i facă "stass".      Iresponsabil  şi  prost  meşter  Dz-ul  biblic !!......al evreilor şi al cre(ş)tinilor !!!

GE 2:17  Adam trebuia să moară în ziua cănd a mîncat din fructul interzis.
GE 5:5   Adam a trăit 930 de ani după ce a mîncat din fructul interzis.
            Notă:  Dz  nu numai că nu l-a omorît pe om/Adam în ziua cînd a mîncat din pomul interzis dar el, Adam şi cîteva generaţii după el,  au mai trăit chiar sute de ani. Revoltat,  şi poate invidios pe fiii săi care se fericeau prea mult cu frumoasele fete ale oamenilor, Dz s-a hotărît să reducă vîrsta de pensionare a oamenilor la 120 de ani (GE 6:3). Dar manevra iar nu i-a reuşit şi oamenii au trăit iar mai mult, chiar sute de ani (GE 11:10-32, 25:7). Încurcate mai sînt calculele domnului !?!  În realitate acei "ani" biblici nu erau ca cei actuali, ca număr de zile. Adevărul despre sistemul de numerotare de atunci nu (mai) este cunoscut. Pentru cine se încăpăţînează să pună semnul de egalitate între "anii lui Dz"/Moise din VT şi anii actuali, există cabinete de psihiatrie.

 EX 6:2-3  Dz a fost cunoscut prima dată ca "domnul" / Yahweh / Jehovah pe vremea exilului egiptean, pe timpul vieţii lui Moise.

GE 2:18-24  Dz şi-a propus să facă pentru om o damă de companie şi un ajutor totodată. Dar mai înainte l-a pus pe omul iresponsabil şi orb om la o activitate intelectuală de un nivel maxim: să dea nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi fiarelor cîmpului !! Şi Bingo!, omul iresponsabil şi orb a reuşit !! Sau a delirat oligofren, fiind şi orb, iar numele animalelor au fost produsul acelei stări ?! Principalul a fost că Dz  a fost mulţumit şi a trecut la fapta următoare, facerea femeii. Pe care a făcut-o printr-un procedeu mai complicat, chirurgical, spre deosebire de om / bărbat pe care l-a creat (cu parte bărbătească şi parte femeiască şi înainte de crearea Edenului) doar jucîndu-se în ţărînă. Probabil între timp Dz a absolvit facultatea de medicină /chirurgie. Oricum, femeia a fost singura sa creaţie despre care nu a spus că este bună, după ce a făcut-o ! Probabil a presimţit el ceva, din ce avea să urmeze...

GE 3:1-6   Şarpele a ispitit femeia cu mîncatul din pomul din mijlocul grădinii, dar nu ca să îi facă în ciudă lui Dz, ci ca şi oamenii să cunoască binele şi răul, să aibă şi ei discernămînt şi, astfel, să iasă din stadiul de "legume" şi să se poată bucura de viaţă în mod conştient. Gest cît se poate de lăudabil !!
         Notă: Care "şarpe", căci sînt sute de specii de şerpi ?! Dacă a fost numai o specie, care a trecut şi testul mengelian al selecţiei pro-vita făcut de Noe la arcă, cum de (pînă) acum sînt sute de specii de şerpi, mai ales dacă şi varianta cu evoluţia (singura care justifică diversificarea speciilor) este exclusă ? Dacă de la început au fost mai multe specii de şerpi dar numai una/unul a greşit, atunci de ce au fost pedepsiţi toţi şerpii ? Dacă cu femeia (încă nu primise numele de Eva 3:20) a vorbit doar un şarpe, şi pentru asta a fost pedepsit de Dz cu "tîrîtul pe pîntece şi cu mîncatul ţărînii" înseamnă că 1) Înainte de acel blestem se deplasa altfel, cu picioare sau/şi cu aripi ? Dacă a fost aşa, de ce toţi şerpii au suportat acel blestem şi au acel handicap? 2)Toţi şerpii ulteriori Edenului şi Potopului, deci şi cei actuali, ar trebui să mănînce doar ţărînă. De ce nu au acest meniu "divin" şi consumă preponderent alte animale ?! Dar, mai ales, cum s-a înţeles femeia cu şarpele ţinînd cont că şerpii NU AU AUZ ?  Iar acest handicap nu se datorează blestemului divin, care nu a conţinut acea pedeapsă !  Răspunsurile la aceste întrebări şi dileme nu aparţin realului / EVOLUŢIEI, ci basmelor şi concepţiilor primitive / "creaţiei"! ABERAŢIE care se predă la elevi în mod absolut criminal şi doar într-o lume de handicapaţi /orbi mintal !!! Situaţie a cărei gravitate este condamnată şi de un proverb din Biblie: "cînd un orb conduce pe un alt orb..."
        Zăpăciţi de iraţionala propagandă religioasă, omenirea din zona iudeo-cre(ş)tină nu-şi dă seama ce prostie totală face cînd incriminează păcatul originar făcut de sfînta treime: şarpele, Eva şi Adam, şi îl prezintă ca pe principala şi unica cauză a suferinţelor umane. În realitate ('realitatea' biblică, evident) acel păcat ar trebui omagiat în fiecare zi, deoarece dacă el nu ar fi existat, nu ar fi existat nici omenirea ulterioară, deci nici noi. Căci, dacă şarpele nu o ispitea pe Eva, ea nu ar fi mîncat din acel pom, Dz nu îi izgonea din Eden, ei nu se înmulţeau, etc....Iar începutul procreărilor a fost primul lucru pe care ei l-au făcut, dar numai după alungarea din Eden (Ge 4:1). Aşa că blamarea acelui "păcat originar", în special de către nebunii de cre(ş)tini, este o crimă ideologică şi morală căci este şi blamarea principalei cauze a apariţiei noastre ca populaţie terestră (după varianta biblică). Iar dacă ei s-ar fi înmulţit înainte de a păcătui, înseamnă că făceau urmaşi absolut oligofreni şi orbi (Ge 3:7) ca şi ei, şi iresponsabili care nu aveau noţiunea binelui şi răului. În acele condiţii, raiul lui Dz ar fi fost un imens azil de nebuni iresponsabili. Ca şi tatăl lor !!

GE 1:31, 2:22  Dz l-a făcut pe om foarte bun /perfect, iar pe femeie.....nu se ştie, că nu i-a făcut CTC-ul.
GE 3:5, 7, 11   Adam şi Eva au fost făcuţi de Dz ORBI, şi au căpătat vederea DOAR dacă au păcătuit !?!? 
         Notă: Dacă omul a fost orb pînă după ce a păcătuit (GE 3:7), cum a putut să lucreze şi să păzească Edenul, cum a putut să vadă animalele cărora trebuia să le dea nume şi cum a văzut-o pe Eva (GE 2:23)? Căci în relatarea repectivă este vorba foarte clar de orbirea fizică/cecitate, deoarece doar o asemenea orbire ar fi putut să-i împiedice să-şi vadă goliciunile (GE 3:7, 10), fapt altfel imposibil !! 
         Speculaţiile pe care le fac religioşii, stînjeniţi de penibilulul relatării din "cartea sfîntă", cum că acea orbire a fost doar o "orbire spirituală", un fel de oligofrenie, trebuie combătute cu toată forţa (argumentelor, şi chiar a pumnului, dacă este cazul), deoarece ele contrazic cele scrise foarte clar şi foarte fals în Biblie, "şi scriptura nu poate fi desfinţată" (IO 10:35). O ipotetică oligofrenie nu i-ar fi împiedicat să-şi vadă goliciunea, ci poate doar să o ignore. Şi poate nici asta, căci atunci Dz, văzîndu-i, ar fi fost autorul Kama-Sutrei.

GE 2:15-17, 3:4-6   Este greşit să vrei să fi în stare să deosebeşti binele de rău.
EV 5:13-14            Este imatur să nu fi în stare să deosebeşti binele de rău.

GE 3:7    Bărbatul şi femeia şi-au cusut şorţuri din frunze de smochin. Oare cine i-a învăţat?!  Pîrdalnicul de "şarpe" ?!
GE 3:21  Chiar dacă oamenii l-au supărat, "bunul" şi neiertătorul  Dz le-a făcut haine de piele (din pielea cui ?! ).

GE 3 22   Dz şi-a propus să împiedice oamenii să mănînce din pomul vieţii, ca să nu trăiască veşnic. Niciunde nu scrie în Biblie că Dz s-a răzgîndit în privinţa asta şi a hotărît, sau va hotărî vreodată, ca oamenii să trăiască veşnic.
IO 10:25-28 Gurul iudeu înşelător Yeshua/Isus (Mat 27:63) a spus că, în numele "tatălui său" Dz (?!), el dă viaţă veşnică oilor/proştilor care merg după el.

GE 3:17  "Dreptul" Dz şi-a continuat seria de nedreptăţi pedepsind / blestemînd pămîntul pentru vina omului.
GE 8:20-21 Văzînd răutatea incurabilă a omului şi după ce a primit mită, Dz s-a răzgîndit în privinţa blestemului.

GE 3:23-24  Ca Adam şi Eva să nu ia din "pomul vieţii" şi să trăiască veşnic, Dz i-a izgonit din Eden şi "a pus nişte heruvimi, cari să învîrtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii".
            Notă: Dacă ar fi existat cu adevărat acel Eden pe pămînt, el ar fi fost în sud-estul Irakului, în zona Kuweitului actual, în perimetrul celor patru rîuri: Pison, Ghihon, Hidechel şi Eufratul. Cum în Biblie nu scrie că Dz a desfiinţat Edenul,absolut terestru, şi heruvimii, înseamnă că ei există şi acuma. Mai mult, Isus, pe cruce, îi spune altui coleg de-al său întru ticăloşii (Luca 23:43, Ioan 18:30) că chiar în acea zi amîndoi vor fi în rai. Atunci, unde sînt toţi acuma, de ce nu se văd în Kuweit?! I-a omorît Saddam  Hussein ?!
            Chiar dacă le-a interzis oamenilor nemurirea/viaţa veşnică, Dz le-a pus "în inimă" gîndul / închipuirea ei.

GE 3:20-21    A apărut şi botezul: Adam i-a dat nume Evei, iar Dz i-a dat nume lui Adam.
GE 4:1-2,25, 5:4  Ca dar de  botez Dz le-a făcut haine macho, din piele, să arate bine cînd vor ieşi în lume, sau vor merge "în altă ţară" (?!) (GE 4:16). Iar în loc de chef şi de urarea  "Să trăiţi la mulţi ani şi... veşnic!", Dz a dat drumul la cîini, a pus mîna pe un par şi strigîndu-le "Luav-ar moartea, păcătoşilor !! Dispăreţi din faţa mea şi duceţi-vă în pustie!", i-a izgonit din Edenul "democratic" precum Koreea de nord. Atunci Adam şi Eva, tineri şi neliniştiţi şi "ca la 20 de ani, fără griji şi fără bani" au pus-o rapid şi mai întîi de o orgie paradisiacă, pe care au tot continuat-o cam 800 de ani (?!), dînd naştere la fii şi fiice. Care au făcut incesturi fără număr...fără număr..., înplăcute perversului Dz, care ar fi putut evita aceste fapte, condamnate chiar de el mai tîrziu ca spurcăciuni (LEV 18 6-20, 29), dacă ar fi făcut mai multe persoane, în special femei, "din ţărîna pămîntului", care era din belşug.
             Notă: Dacă Eva a fost făcută din Adam, şi doar din ei s-au înmulţit toţi oamenii ulteriori, atunci de ce acuma sînt patru grupe sanguine, cînd ar trebui să fie doar una, cea originară şi unică, a lui Adam? De unde această diversificare/evoluţie, dacă nu a existat evoluţie, aşa cum susţine  religia?!    
        Remarcă:  "A explica originea mecanismului ADN invocînd un arhitect supranatural înseamnă a nu explica absolut nimic, fiindcă originea arhitectului rămîne neexplicată. Puteţi spune că "Dz a existat dintotdeauna", iar dacă acceptaţi asemenea soluţii comode puteţi la fel de bine să spuneţi şi "ADN-ul a existat dintotdeauna" sau "Viaţa a existat dintotdeauna", şi cu asta aţi încheiat totul". (R.Dawkins)

GE 4:3-4    Fiind la picnic, în week-end, Cain şi Abel i-au oferit şi bunicului lor Dz, nişte fripturi la grătar.
GE 4:3-8    Dz preferă, total părtinitor şi nejustificat, doar jertfa carnivoră a lui Abel şi nu şi pe cea vegetariană a lui Cain, făcută chiar după indicaţia lui divină(GE 1:29). Mai mult, avînd iar chef de ticăloşii, sadicul Dz îl acuză şi mustră pe nedrept pe Cain de o faptă rea, necunoscută şi nespusă,  îndemnîndu-l astfel la indignare şi crimă.  2Cro 19:7, Fapt 10:34, RO 2:11  Dz nu arată părtinire, îi tratează pe toţi în mod egal.

GE 4:9-17   După ce Cain i-a căzut în capcană (crimă premeditată de Dz, ţinînd cont de omniscienţa sa), Dz trece rapid la sportul său preferat, de beţiv sadic: blestemarea şi pedepsirea cruntă a omului slab. Şi iarăşi cu izgonirea lui pe pămînt, şi chiar "de pe faţa pămîntului (14)" !! Oare unde, în Cosmos ?! Poate că acolo era mai în siguranţă, că pe pămînt Cain s-a temut că "va fi omorît de oricine îl va găsi" ?!  Oare cine putea să îl găsească şi să îl omoare, dacă pe pămînt nu mai era altcineva în afara lui şi a părinţilor lui, care nu au reprezentat un pericol pentru el, deoarece ei nu au moştenit de la Dz, sau "tatăl ceresc", apetitul pentru crime cvasi-gratuite ? Şi Dz se îngrijorează de acel pericol inexistent şi îl protejează pe Cain cu un semn secret. Apoi Cain a suportat foarte uşor acea "pedeapsă prea mare" căci a trecut doar într-o altă ţară (?!), ţara Nod, în care şi-a zidit o cetate şi  în care s-a stabilit împreună cu nevastă-sa (care nu putea fi decît sora sau mama lui, din lipsă de alt personal feminin neincestuos ,"făcut din ţărînă").

GE 4:16           Cain a ieşit din faţa domnului
IER 23:23-24  Un om nu se poate ascunde de Dz, el umple cerurile şi pămîntul. 

GE 4:26  După mai multe generaţii, oamenii au început să devină superstiţioşi şi au început să cheme "numele domnului", şi mai tîrziu şi al "altor dumnezeii" (EX 20:23, 23:24, DE 4:7, 6:14, 13:2,6, 17:3, etc...)

GE 6:5-13  Dz, neţinînd cont de faptul că omul şi celelalte făpturi, cu virtuţile şi slăbiciunile lor, sînt creaţia sa aşa că doar el  este răspunzător pentru ideile şi faptele lor, văzînd că omul avea o răutate mare (oare cine a pus-o în el ?!)  şi că şi celelalte făpturi îşi stricaseră calea pe pămînt (oare cum ?!), s-a hotărît iar să-i pedepsească, dar de data asta radical, cu nimicirea totală, şi pe toţi /toate, de pe pămînt şi din cer, inclusiv pămîntul nevinovat !!
           Simţind că totuşi exagerează, Dz  s-a hotărît să salveze de la dispariţie cîteva exemplare din oameni şi animale.               Şi pămîntul a scăpat nedistrus, însă nu se ştie din ce motiv. Probabil că Dz, într-un moment de semi-luciditate, cînd i s-a terminat hinul (NU 28:7-8), şi-a dat seama că fără pămînt, Noe şi corabia lui ar fi plutit prin spaţiu pînă la moarte, din cauza condiţiilor improprii şi a lipsei alimentelor.

GE 6:14-22, 7:1-9  Dz îi face instructajul lui Noe despre ce are de făcut: o corabie din lemn (oare avea altă alternativă, alte materiale ?), pe care să o împartă în cămăruţe aşezate pe trei nivele, pe care să le etanşeizeze cu smoală şi în care să înghesuie cîte şapte perechi din toate dobitoacele curate şi cîte două perechi din cele necurate, atît de pe pămînt cît şi din cer, care să vină singure(?!), benevol şi conştient şi fără bon de ordine, în arca "primitoare" ca o cameră de gazare, fără aer condiţionat, căci singura fereastră de sus şi singura uşă laterală trebuiau închise, să nu intre apa ploii şi a valurilor potopului.
GE 7:2-3   Dz  îi cere lui Noe să ia în corabie cîte şapte perechi din animalele curate şi din păsările cerului.
GE 7: 8-9,15-16  Neprihănitul Noe ia în corabie doar o pereche din animalele curate şi din păsările cerului. 
GE 7:7-9    Noe şi clanul său intră în corabie  înaintea animalelor şi a începerii potopului.
GE 7:10-16   Noe, clanul său şi animalele, au intrat în corabie după ce a început potopul.
         Notă: Dintre toate basmele absurde şi delirurile care alcătuiesc VT acesta pare cel mai absurd şi imposibil. Cine l-a făcut, a fost total iresponsabil.

GE 9:3  Dz le dă oamenilor, ca hrană, orice animal cu viaţă + garnitură de iarbă verde .
LEV 11:4-8, 10-20, 23-31  Dz interzice mîncatul multor animale, unele foarte gustoase (Lev 4-7): struţul, melcul..) 
       
GE 6:4       Uriaşii erau pe Pămînt, înainte de potop.
GE 7:21     Toate fiinţele înafara clanului lui Noe au fost distruse de potop.
NU 13:33   Au fost uriaşi şi după potop.

GE 10:5, 20, 31  Au fost mai multe limbi înainte de turnul Babel.
GE 11:1-9             A fost numai o limbă înainte de turnul Babel. 
            După ce oligofrenii autori ai Genezei au menţionat că pe pămînt sînt mai multe limbi, ~Hocus-pocus!~ le-au redus pe toate la una singură, dîndu-i iar de furcă lui Dz.  Poposind pe o cîmpie roditoare, toţi oamenii de pe pămînt(?!) şi-au propus să construiască, din cărămidă şi smoală, primul turn cu adevărat zgîrie-nori, al cărui vîrf să atingă cerul, şi care să fie şi un simbol al orgoliului şi statorniciei lor. Aflînd vestea, dar pierzîndu-şi temporar vederea universală (PR 15:3, IER 16:17, 23:23-24), Dz a trebuit se pogoare jos să  vadă inedita lucrare a fiilor oamenior.    A văzut-o şi a intrat în panică la ideea că nimic nu i-ar împiedica să facă ce şi-au pus în gînd. Disperat că oamenii i-ar intra neinvitaţi în ograda cerească şi i-ar bea hinul, Dz  a dat alarma, şi-a strîns fidelii şi a încurcat limbile oamenilor, sabotîndu-le lucrarea, după care i-a luat iar la sportul lui preferat, izgonirea lor prin alte locuri.
              Notă:autorii oligofreni ai Bibliei şi-au expus acolo basmele lor primitive şi ideile lor absurde este de înţeles, dar să le pună în seama unui (domn) zeu omnipotent şi omniscient, chiar închipuit, este inadmisibil, deoarece ele ar fi o insultă pentru acel zeu, dacă ar exista. Dar cu Dz biblic, neîndemînatic, irascibil şi sadic, situaţiile relatate sînt în deplin acord. Aşa şi cu acest basm absurd: dacă Dz nu ar fi chiulit de la orele de fizică, sau dacă nu ar fi pierdut cartea cu rezistenţa materialelor, ar fi aflat că o construcţie nu poate fi construită pîna la cer nici dacă ar fi zidită din cele mai rezistente materiale, sau cele mai speciale oţeluri, darămite din cărămidă şi smoală. Aşa că dacă ar fi ştiut acest fapt, nu numai că nu intra în panică şi nu sabota inutil "meşterii", dar se distra copios pe seama prostiei lor stînd comod pe un nor, cu un sfert de hin în mînă (NU 28:7-8) şi scoţînd fum pe nări (2 Sam 22:9), de la trabucuri, văzîndu-le încercarea zadarnică de a ridica acel turn.  Căci oricît de iscusiţi ar fi fost constructorii, după cel mult cîţiva zeci de metri înălţime, acel turn s-ar fi prăbuşit, şi doar din cauza gravitaţiei. Iar Dz  nu ar mai fi fost nevoit să le încurce limbile şi, IARĂŞI, să-i împrăştie pe toată faţa pămîntului. În realitate, în acest basm oamenii antici şi-au expus fantezia lor cu privire la motivul diversităţii limbilor şi a migraţiei oamenilor.
GE 11:9        La Babel, Dz a încurcat limbile întregii omeniri.
1CO 14:33   Ap. Pavel spune că Dz nu este autorul neorînduielii.

DE 10:17        Dz  nu primeşte daruri.
NUM 28:1-2   Dz cere daruri.

PR 15:3, IER16:17,  23:23-24,  EV 4:13  Dz este pretutindeni. El vede totul! Nimic nu este ascuns  vederii lui.
GE 2:19      Dz a adus toate animalele la om, să vadă  cum are să le numească.
GE 3:9, 13  Dz  îl strigă pe Adam, să vadă unde este, şi o întreabă pe Eva ce a făcut. 
GE 4:9       Dz  îl întreabă pe Cain unde este fratele său Abel.
GE 18:21   Dz  s-a hotărît să "se pogoare" jos să vadă ce se întîmplă în Sodoma şi Gomora.
EX 12:13   Israeliţii şi-au însemnat casele cu sînge ca Dz să le vadă şi să le evite.
IOV 2:2     Dz  îl întrebă pe aliatul său, procurorul-acuzator-torţionar Satana, de unde vine.

GE 4:15, DT 32:19-27, IS 34:8   Dz este un dz răzbunător.
EX 15:3, IS 42:13, EV 12:29      Dz este războinic. Dz este foc mistuitor.
EX 20:5, 34:14, DT 4:24, 5:9, 6:15, 29:20, 32:21  Dz este gelos.
LE 26:7-8, NU 31:17-18, DT 20:16-17, JOS 10:40, JG 14:19, EZ 9:5-7  Dz este ( deseori ) ucigaş.
NU 25:3-4, DT 6:15, 32:21, PS 7:11, 78:49, IER 4:8, 17:4, 32:30-31 Dz este mînios. Mînia lui este cîteodată feroce.
EZ 6:12, NA 1:2,6   Dz este gelos şi furios, arată mînie si răzbunare faţă de duşmani......
2CO 13:11, 14, IJN 4:8, 16  Dz este iubire.
GA 5:22-23   Fructul spiritului lui Dz este iubire, bucurie, pace, răbdare, bunătate, încredere, blîndeţe,....

DE 7:20-21 Chiar dacă este mare războinic, Dz lui Israel este înfricoşat (oare de cine?! ) şi în timpul luptelor se ascunde în mijlocul oştenilor şi, dacă nu-şi alungă duşmanii cu bătăi cu nuiaua (PS 89:32), trimite împotriva lor trupe invincibile de vespii bondăreşti (EX 23:28), la nevoie însoţite de fatalele scorpioane (2 CRO 10:14).

GE 6:6, EX 32:14, NU 14:20, ISA 15:35, 2SA 24:16   Dz se răzgîndeşte.
NU 23:19-20, ISA 15:29, JA 1:17    Dz nu se răzgîndeşte.

GE 7:1                      Noe a fost neprihănit.
IOV 1:1,8, IOV 2:3    Iov a fost neprihănit.
LU 1:6                      Zaharia şi Elisabeta au fost neprihăniţiţ
IA 5:16        Unii oameni sînt neprihăniţi ( care fac rugăciunile lor eficace ).
1IO 3:6-9    Creştinii devin neprihăniţi ( căci altfel ei nu sînt creştini ).
RO 3:10, 3:23, 1JN 1:8-10  Nimeni nu a fost şi nu este neprihănit.

GE 11:7-9    Dz răspîndeşte neînţelegerea.
PR 6:16-19  Dz urăşte pe oricine răspîndeşte neînţelegerea.

EX 29:11-16  Dz  spune că doar sîngele animalelor este o jertfă pentru iertarea păcatelor. 
EV 10: 4        Pavel, cre (ş)tinul, spune că sîngele animalelor este cu neputinţă să şteargă păcatele. 

ISA 66:3      Cine face jertfe nu este mai bun decît cel ce ucide un om, şi face o urîciune.
EV 10:9-12  Pavel spune că Dz însuşi face o asemenea jertfă / urîciune, prin Isus.
GE 15:9, EX 20:24, 29:10-42, IER 7:21, LEV Cap 1-10, NU 28:1-8  Dz  ordonă jertfele chiar zilnice, de plăcinte, vin (cîte un sfert de hin dimineaţa şi seara) şi carne, după mirosul căreia este înnebunit. Trai nenică !!
IER 7:22  Dz  spune că nu a zis asemenea lucruri.
         Notă: Ar putea o entitate ( fiinţă, duh, etc..) să creeze sute de miliarde de galaxii, fiecare cu sute de miliarde de stele/sori şi apoi să se bucure de mirosul cărnii arzînde de capră, de pe microscopica planetă Pămînt ?!

RO 14:17         Împărăţia lui Dz  nu este mîncare şi băutură.
LU 22:16-18   Împărăţia lui Dz  este mîncare şi băutură.

GE 11:12      Arpacşad a fost tatăl lui Şelah.
LC 3:35-36  Cainan a fost tatăl lui Şelah. Arpacşad a fost bunicul lui Şelah.

GE 11:26     Terah a avut 70 de ani cînd s-a născut fiul său Abraham.
GE 11:32     Terah a avut 205 ani cînd a murit ( asta face ca Abraham să fi avut atunci 135 ani )
GE 12:4, AC 7:4  Abraham a avut 75 de ani cînd l-a părăsit pe Haran. Asta s-a întîmplat după moartea lui Terah. Astfel Terah nu ar fi putut avea mai mult de 145 de ani cînd a murit, ori Abraham a avut numai 75 de ani după ce a trăit 135 de ani.

GE 12:7, 17:1, 18:1, 26;2, 32:30, EX 3:16, 6:2-3, 24:9-11, 33:11, NU 12:7-8, 14:14,  Dz este văzut.
EX 33:20, JN 1:18, 1JN 4:12  Dz nu este văzut. Nimeni nu poate să-l vadă pe Dz şi să trăiască. Nimeni nu l-a văzut vreodată.

GE 16:15, 21;1-3, GA 4:22   Abraham a avut doi copii: Ismael şi Isaak.
EV 11:17                            Abraham a avut numai un copil. 

GE 17:1, 35:11, 1CH 29:11-12, LU 1:37  Dz este omnipotent. Nimic nu este imposibil cu (sau pentru) Dz.
JUD 1:19  Dz a fost cu Iuda, dar chiar şi împreună ei nu au putut să-i izgonească pe locuitorii din cîmpie, pentru că aceia aveau care de fier.
GE 32:24-32  "Atotputernicul" Dz  nu l-a putut învinge pe Iacov rapid şi prin simpla forţă fizică, ci după multe ore de efort şi doar după ce i-a aplicat o lovitură de karate la încheietura coapsei.

GE 17:7, 10-11  Legămîntul circumciziei este pentru totdeauna.
GAL 6:15           Circumcizia nu are nicio importanţă.

GE 17:8     Dz  i-a promis lui Abraham tot Canaanul, ca o moştenire veşnică.
GE 25:8, FAPT 7:2-5, EV 11:13  Abraham a murit cu promisiunea neîmplinită.

LEV 18:9, 20:17,  DE 27:20-23 Incestul este un păcat. Cine se culcă cu soru-sa, fiica tatălui său, să fie blestemat şi nimicit.
GE 17:15-16, 20:11-12, 22:17  Avraam şi sora sa vitregă Sara, fiica tatălui său, sînt căsătoriţi cu binecuvîntarea lui Dz care nu numai că nu îi omoară, dar îi bincuvîntează şi le promite urmaşi mulţi şi importanţi.

LEV 20:12   Dacă un om se culcă cu noră-sa, amîndoi să fie pedepsiţi cu moartea.
GE 38          Iuda se culcă cu noră-sa Tamar şi Dz  nu îi omoară. 

GE 19:30-38,  În timp ce Lot era beat, cele două fete ale sale s-au culcat cu el, au rămas însărcinate şi i-au născut fii.
2 PE 2:7         Lot a fost drept şi neprihănit. (Poate a fost "drept"/ţeapăn de beat, dar în timpul actelor sexuale)

GE 22:1-12,  DT 8:2  Dz încearcă ( ispiteşte ) pe Abraham şi pe Moise.
JUD 2:22      Dz  însuşi spune că el trebuie să încerce ( ispitească ).
1CO 10:13    Pavel spune că Dz controlează limita ispitei.
IAC 1:13       Dz nu  încearcă ( ispiteşte ) pe nimeni..

GE 27:28    Să-ţi dea Dz.....o abundenţă de grîu si vin din belşug.
DT 7:13      Dacă ei urmează aceste porunci, Dz le va binecuvînta mustul / vinul.
PS 104:15   Dz ne-a dat vin să ne veselim inima.
IER 13:12   Toate vasele se vor umple cu vin.
IO 2:1-11    Primul "miracol"/înscenare a lui Isus a fost să "transforme" apa în vin.
RO 14:21     Bine este să nu bei vin.

GE 35:10   Dz i-a spus lui Iacov că nu se va mai chema Iacov, ci se va numi Israel.
GE 46:2     Mai tîrziu chiar Dz îl numeşte din nou Iacov.

GE 36:11         Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam şi Chenaz.
GE 36:15-16   Teman, Omar,Ţefo şi Chenaz.
1CR 1:35-36   Teman, Omar, Ţefi, Gaetam, Chenaz, Timna si Amalec.

GE 49:2-28  Părinţii celor douăsprezece triburi ale lui Israel sînt: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Zebulon, Isachar, Dan, Gad, Asher, Neftali, Iosif si Beniamin.
AP 7:4-8   Omite tribul lui Dan, dar îl adaugă pe cel al lui Manase.

GE 50:13          Iacov a fost îngropat într-o peşteră din Macpela, cumpărată de la hititul Efron.
FAPT  7:15-16  A fost înmormîntat într-un mormînt din Sihem, cumpărat de la fiii lui Emor.

EX 3:1                            Ietro a fost socrul lui Moise.
NU 10;29, JG 4:11(KJV)  Hobab a fost socrul lui Moise.

EX 3:20-22, DT 20:13-17  Dz îi învaţă pe israeliţi să-i jăfuiască pe egipteni, să-i prăduiască pe duşmani.
EX 20:15, 17,  LE 19:13    Dz interzice furturile, fărădelegile sau asuprirea aproapelui.

2COR 13:11, 14, 1IO 4:8,16   Dz  este un Dz al iubirii. L-a făcut pe om "foarte bun" (GE 1:31)
EX 4:10-11, Amos 36   Doar Dz  îi face pe oameni bîlbîiţi, muţi, surzi, orbi şi handicapaţi (Ioan 9:3).

EX 9:3-6        Dz  distruge toate turmele egiptenilor ( inclusiv caii ).
EX 9:9-11      Poporul egiptean şi turmele lui sînt acoperiţi de bube.
EX 12:12, 29  Fiecare prim născut din turmele egiptenilor este omorît.
EX 14:9  După ce au avut toate turmele distruse (INCLUSIV  CAII ), apoi acoperite cu bube şi primii născuţi omorîţi, egiptenii l-au urmărit pe Moise CĂLARE  PE  CAI (!?). 

EX 12:37, NU 1:45-46  Numărul bărbaţilor care au participat la exod a fost de peste 600 000. Adăugînd femeile,copiii şi bătrînii s-ar ajunge probabil undeva la 2 000 000 de israeliţi care au părăsit Egiptul.
1RE 20:15   Toţi israeliţii au fost doar 7000.

RO 15:33,  2CO 13:14, 14,  1IOAN 4:8, 16   Dz este dragoste, este un dz al iubirii
EX 15:3,17:16, 23:28, NU 25:4, DE 7:20, IS 42:13, IER 32:18, Dz este un războinic feroce, este dumnezeul oştirilor şi comandantul suprem a unei armate invincibile de vespii bondăreşti şi scorpioane.

EX 20:1-17,   Dz a dat legea direct lui Moise, fără a folosi intermediari.
GA 3:19        Legea a fost dată prin îngeri, printr-un mijlocitor.

EX 20:4-5     Dz  interzice facerea de idoli şi de chipuri cioplite, pentru totdeauna.
EX 25:18      Dz  ordonă facerea a doi idoli, heruvimii.

EX 20:5, 34:7, NU 14:18, DT 5:9, IS 14:21-22  Copiii suferă după păcatele părinţilor lor.
DT 24:16, EZ18:19-20                              Copiii nu suferă pentru păcatele părinţilor lor.

EX 20:8-11, 31:15-17, 35:1-3  Nu trebuie făcută nici o lucrare în Sabat, nici măcar aprinsul unui foc. Porunca este veşnică şi se cere moartea pentru încălcarea ei.
MA 2:27-28  Isus nu a respectat această poruncă şi a spus că Sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru Sabat.(Oare şi din cauza asta "a murit" Isus ?! PR 30:6 !)
RO14:5, CN2:14-16  Pavel a spus că porunca Sabatului a fost temporară şi că fiecare să decidă cu privire la însemnătatea ei.

EX 20:12, DT 5:16, MAT 15:4, 19:19, MA 7:10  Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, este una din cele zece porunci. Isus a spus că el nu schimbă legea.
MA 10:35-37, LU 12:51-53, 14:26  Isus a spus că el a venit să divizeze familiile, că duşmanii omului sînt cei din propria familie, că trebuie să-ţi urăşti tata, mama, soţia, copiii, fraţii, surorile şi chiar propria viaţă ca să fi discipolul lui.
MA 23:9  Isus a spus să nu numeşti "Tată" pe cineva de pe pămînt.

EX 20:13, DT 5:17, MA 10:19, LU 18:20, RO 13:9, IA 2:11   Dz  interzice omorurile.
EX 32:27, DT 7:2,13:15, 20:1-18   Dz  ordonă omorurile.
2 RE 19:35  Un înger al domnului a ucis 185 000 de oameni.

EX 20:14   Dz  interzice adulterul şi curvia.
OS 1:2      Dz  îl învaţă pe Osea să-şi ia o nevastă curvă

EX 21:23-25, LE 24:20, DT 19:21  Viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte,....
MA 5:38-44, LU 6:27-29               Întoarce şi celălalt obraz, iubiţi-vă duşmanii.

EX 23:7   Dz interzice omorîrea celor nevinovaţi.
NU 31:17-18, DT 7:2, IOS 6:21-27, 7:19-26, 8:22-25, 10:20, 40, 11:8-15, 20, JUD 11:30-39, 
ISA 15:3  Dz  comandă sau aprobă exterminarea totală a grupurilor care includ copii nevinovaţi şi femei.

EX 34:6, DT 7:9-10, TS 1:2  Dz este credincios şi de încredere. El nu minte.
NU 14:30, 2 TH 211-12   Dz  îşi încalcă promisiunea. El amăgeşte oamenii făcîndu-i să creadă o minciună, ca să-i poată pedepsi după aceea.

EX 34:6-7,  IOS 24:19, 1 CR 16:34  Dz  este credincios, sfînt şi bun.
IS 45:6-7, LA 3:8, AM 3:6 Dz este responsabil pentru  TOT  RĂUL  DIN  LUME !! 

LE 3:17             Dz  interzice pentru totdeauna consumul grăsimii şi al sîngelui.
MA 15:11,  COL 2:21-23  Isus şi Pavel au spus că asemenea reguli nu contează.

LE 19:18, MA 22:39  Să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi.
1CO 10:24               Pune interesul vecinului deasupra interesului tău.

LE 21:10                        Preotul să nu-şi sfîşie veşmintele.
MT 26:65, MK 14:63   Preotul şi-a sfîşiat veşmintele ( în procesul lui Isus ).

LE 25:37, PS 15:1, 5         Este greşit să împrumuţi bani cu dobîndă.
MA 25:27, LU 19:23-27   Este greşit să împrumuţi bani fără dobîndă.

IOV 2:7      Satana cauzează bolile.
NU 11:33   Dz cauzează bolile şi  TOATE  NENOROCIRILE  DIN  LUME  (Amos 3:6) !! 

NU 15:24-28  Sacrificiile pot înlătura păcatul.
EV 10:11        Sacrificiile nu pot niciodată înlătura păcatul.

NU 25:9       24 000 au murit în urgie.
1CO 10:8     23 000 au murit în urgie.

NU 30:2         Lui Dz îi plac jurămintele.
MA 5:33-37   Isus interzice jurămintele.

NU 33:38     Aaron a murit pe muntele Hor.
DE 10:6        Aaron a murit în Mosera.

NU 33:41-42  După moartea lui Aaron, israeliţii au pornit de la muntele Hor la Ţalmona, şi apoi la Punon.
DE 10:6-7       Israeliţii au pornit de la Mosera la Gudgoda şi de acolo la Iotbata.

DE 6:15, 9:7-8, 29:20. 32:21   Dz este cîteodată mînios.
MA 5:22                                     Mînia este un păcat.

DE 7:9-10        Dz  îşi omoară duşmanii.
MA 5:39-44     Nu vă împotriviţi duşmanilor. Iubiţi-i.

DE 18:20-22  Un profet fals este acela a cărui cuvinte nu se adeveresc, este amăgitor. El trebuie omorît.
EZ 14:9          Un profet care este amăgit, este amăgit de Dz însuşi şi apoi omorît de Dz. pentru asta.

DE 23:1    Un castrat nu poate intra în împărăţia lui Dz.
IS 56:4-5, MA 19:12  Anumiţi castraţi primesc recompense speciale. Toţi sînt apreciaţi în Împărăţia lui Dz.

DE 24:1-5  Un bărbat poate divorţa de nevastă-sa pur şi simplu dacă nu îi mai place de ea, şi apoi se pot recăsători.
MA 10:2-12   Divorţul este greşit şi recăsătorirea este considerată adulter.

DT 24:16, 2RE 14:6, 2CR 25:4, EZ 18:20  Copiii nu trebuie să sufere pentru păcatele părinţilor lor.
RO 5:12, 19, 1CO 15:22  Moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din cauza păcatului lui Adam.

DE 30:11-20   Este posibil să păstrezi legea.
RO 3:20-23    Este imposibil să păstrezi legea.

IOS 10:11, 25,30, 32, 40, 11:6-15, 20, 23    Dz  nu arată îndurare pentru cineva.
LU 6:36,       Dz  este îndurător.

JUD 4:21        Sisera a dormit cînd Iael l-a omorît.
JUD 5:25-27   Sisera era în picioare cînd Iael l-a lovit.

1 SAM  8:21                         Samuel îl informează pe Dz despre ce au spus alţii.
PR 15:3,  IER.16:17,  23:24-25,  EV 4:13  Dz este pretutindeni, vede şi aude totul. 

1 SAM 9:15-17   Dz  îi spune lui Samuel că Saul a fost ales să-i conducă pe israeliţi şi să-i salveze de filistini.
1 SAM 15:35      Lui Dz  îi pare rău că l-a ales pe Saul.
1 SAM 31:4-7    Saul s-a sinucis şi israeliţii au fost fugăriţi de filistini.

1 SAM 15:7-8, 20      Amaleciţii sînt distruşi în totalitate de Saul.
1 SAM 27:8-9            Amaleciţii sînt distruşi iarăşi în totalitate, dar de David.
1 SAM 30:1,  17-18    După trei zile amaleciţii au atacat Ţiclag-ul, după care David i-a exterminat din nou (?!?!?).

1 SAM 16:10-11, 17:12    Isai a avut şapte fii plus David, deci opt în total.
1 CRO 2:13-15               Isai a avut doar şapte copii.

1 SAM 16:19-23   Saul l-a cunoscut bine pe David, înainte de întîlnirea cu Goliat.
1 SAM 17:55-58   Saul spune că nu îl cunoaşte pe David, cînd îl întîlneşte pe Goliat.

1 SAM 17:50   David îl omoară pe Goliat cu o praştie, fără sabie în mînă.
1 SAM 17:51   David îl omoară  IARĂŞI  pe Goliat, dar cu o sabie în mînă.

1 SAM 17:50   David l-a omorît pe Goliat.
2 SAM 21:19   Elhanan l-a omorît pe Goliat

1 SAM 21:1-6   Ahimelec a fost mare preot cînd David a mîncat pîinea de la altar.
MAR 2:26         Abiatar a fost mare preot în acele zile.

1 SAM 28:6     Saul a întrebat pe domnul, dar nu a primit răspuns.
1 CRO 10:14    Saul a murit fiindcă nu l-a întrebat pe domnul.

1 SAM 31:4      Saul s-a omorît singur, aruncîndu-se într-o sabie.
2 SAM 1:2-10  Saul, la cererea sa, a fost omorît de Amalecit, în timp ce sta rezemat în suliţa sa.

2 SAM 21:12        Saul a fost omorît de filistini la Gilboa.
1 CRO 10:13-14   Saul a fost  omorît de Dz.

2 SAM 6:23            Mical nu a avut copii.
2 SAM 21:8(KJV)   Mical a avut cinci copii.

2 SAM 24:1    Dz i-a cerut lui David să facă recesămînt.
1 CRO 21:1    Satana i-a cerut lui David să facă recesămînt.

2 SAM 24:9  Rezultatul recesămîntului a fost: Israel 800,000 şi Iuda 500,000.
1 CRO 21:5  Rezultatul recesămîntului a fost: Israel 1,100,000 şi Iuda 470,000.

2 SAM 24:10-17  David a păcătuit făcînd recesămîntul.
1 RE 15:5    UNICUL păcat al lui David a fost cu privire la o altă problemă.

2 SAM 24:24        David a plătit 50 sicli de argint pentru o proprietate.
1 CRO 21:22-25   David a plătit 600 sicli de aur.

1 RE 3:12, 10:23   Dz l-a făcut pe Solomon cel mai înţelept om care a trăit vreodată.
1 RE 11:1-13  Solomon a iubit multe femei străine (pe care Dz i le-a interzis), care l-au abătut spre alţi d-zei (fapte pentru care trebuia omorît).
 MAT 12:42, LU 11:31  Isus a zis: "...iată că aici este unul mai mare ca Solomon".

1 RE 4:26       Solomon a avut 40,000 de iesle pentru cai.
2 CRO 9:25    Solomon a avut 4,000 de iesle pentru cai.

1 RE 5:16      Solomon a avut 3,300 de supraveghetori.
2 CRO 2:2     Solomon a avut 3,600 de supraveghetori.


1 RE 7:15-22       Cei doi stîlpi erau înalţi de 18 coţi.
2 CRO 3:15-17    Erau înalţi de 35 de coţi.

1 RE 7:26   Marea turnată a lui Solomon avea 2,000 de vedre.
2 CRO 4:5  Marea avea 3,000 de vedre.

1 RE 8:12, 2 CRO 6:1, PS 18:11   Dz  locuieşte în întuneric.
1 TIM 6:16                 Dz  locuieşte într-o lumină de care nu poţi să te apropii.

1RE 8:13, FAPT 7:47  Solomon, omul cel mai înţelept creat de Dz, a făcut templul ca şi casă pentru Dz.
FAPT 7:48-49, IS 66:1  Dz nu locuieşte în case făcute de oameni /BISERICI. 

1RE 9:28        420 de talanţi de aur au fost luaţi de la Ofir.
2 CRO 8:18     450 de talanţi de aur au fost luaţi de la Ofir.

1RE 15:14     Asa nu a mutat înălţimile.
2CR 14:2-3   Asa  a mutat înălţimile.

1RE 16:6-8   Baeşa a murit în al 26-lea an al domniei lui Asa.
2 CR 16:1     Baeşa construieşte un oraş în anul 36 al domniei lui Asa.

1RE 16:23   Omri a devenit rege în al 31-lea an al domniei lui Asa şi a domnit în total 12 ani.
1RE 16:28-29  Omri a murit, şi fiul său Ahab devine rege în al 38-lea an al domniei lui Asa.

1RE 22:23, 2CR:18-22, 2TES 2:11  Chiar Dz cauzează minciuna.
PR 12:22                            Buzele mincinoase sînt urîte domnului.

1RE 22:42-43   Iosafat nu a îndepărtat înălţimile altarele.
2CRO 17:5-6    El a spus că le-a mutat.

2RE 2:11      Ilie s-a înălţat la cer.
IO 3:13         Numai Isus s-a înălţat vreodată la cer.
2CO12:2-4    Un om necunoscut a ajuns în Rai.
EV 11:5        Enoh a fost mutat în Rai

2RE 4:20, 32-37              Un copil mort este înviat (înainte de timpul lui Isus).
MAT 9:18-25, IO11:38-44 Două persoane moarte sînt înviate chiar de Isus.
MAT 27:52-53                 Mai mulţi sfinţi morţi au înviat şi au intrat în Ierusalim, în timpul răstignirii.
FAPT 26:23                     Isus a fost primul înviat din morţi.

2RE 8:25-26     Ahazia  a avut 22 de ani cînd şi-a început domnia.
2CRO 22:2       Ahazia  a avut 42 de ani cînd şi-a început domnia.

2RE 9:27   Iehu l-a lovit pe Ahazia lîngă Ibleam. Ahazia a fugit la Meghido şi a murit acolo.
2CRO 22:9  Ahazia a fost găsit ascuns în Samaria, adus la Iehu şi omorît.

2RE 16:5        Regele Siriei şi fiul regelui lui Israel nu l-au biruit pe Ahaz.
2CRO 28:1-5  Ei l-au biruit pe Ahaz. 

2RE 24:8      Ioiachin a avut 18 ani cînd a ajuns împărat şi a domnit trei luni.
2CRO 36:9   A avut 8 ani cînd a ajuns împărat şi a domnit trei luni şi zece zile.

2RE 24:17       Ioiachin a fost înlocuit cu unchiul său, Matania.
2CRO 36:10    Ioiachin a fost înlocuit cu fratele său, Zedechia.

1CRO 3:11-13  Urmaşii au fost Ioram, Ahazia, Ioas, Amaţia, Azaria, Iotam.
MAT 1:8-9       Urmaşii au fost Ioram, Uzia, Iotam, etc

1CRO 3:19    Pedaia a fost tatăl lui Zorobabel.
ER 3:2          Şaltiel a fost tatăl lui Zorobabel.

2CRO 19:7, FAP 10:34, RO 2:11 Nu este nedreptate sau părtinire cu Dz.
RO 9:15-18                              Dz  are milă şi se îndură de cine vrea el. 

ER 2:3-64 Întreaga adunare era de 42,360, iar apoi numărul a fost 30,000

IOV 2:3.., 21:7.., 2TI 3:12 Cel bun este osîndit şi prigonit, iar cel rău îmbătrîneşte sănătos şi în putere, neosîndit de Dz.
PS 55:23, 92:12.., PR 10:2.., 27-31, 12:2, 21 Vieţile celor răi sînt scurtate, iar cei buni înfloresc şi obţin favoruri de la Dz

PS 10:1       Dz  nu este de găsit în vreme de necaz. El stă ascuns.
PS 145:18   Dz este aproape de toţi cei care îl cheamă cu adevărat.

PS 22:1-2  Cîteodată Dz îşi părăseşte copiii, nu îi ajută, nu le răspunde.
PS 46:1      Dz este adăpost şi sprijin, un permanent ajutor în nevoi.

PS 30:5, IER 3:12, MIC 7:18  Mînia lui Dz ţine numai o clipă.
IER17:4, MAT 25:46              Mînia lui ţine veşnic, este pedeapsă veşnică.

PS 58:10-11    Cel drept se va bucura la vederea răzbunării.
PR 24:16-18   Nu te bucura cînd vrăjmaşul tău cade şi se poticneşte.

PS 78:69, EC 1:4, 3:14                                   Pămîntul a fost făcut pentru vecie.
PS 102:25-26, MAT 24:35, LU 21:33, EV 1:10-11  Pămîntul va pieri într-o zi.

PR 3:13, 4:7, IAC 1:5    Ferice de omul care găseşte înţelepciunea. Cereţi-o de la Dz, care o dă tuturor !!
LUC 2:40, 52               Isus a fost plin de înţelepciune şi era plăcut lui Dz.
1CO 1:19-25,  3:18-20  Înţelepciunea lumii este nebunie în faţa lui Dz.

PR 12:2, RO 8:28   Omul de bine capătă bunăvoinţa lui Dz.
2TI 3:12, EV 12:6   Dz  pedepseşte pe cine iubeşte, şi-l bate cu nuiaua.

PR 14:8           Înţelepciunea îl ajută pe om să-şi aleagă drumul bun în viaţă.
MAT 6:25-34    Nu vă îngrijoraţi pentru ziua de mîine. Dz  vă va purta de grijă.

PR 26:4   Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni şi tu cu el.
PR 26:5   Răspunde însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept.

PR 30:5         Fiecare cuvînt al lui Dz  demonstrează adevărul.
IER 8:8         Scribii /cărturarii falsifică cuvîntul lui Dz.
IER 20:7, EZE 14:9, 2TES 2:11-12  Dz  însuşi amăgeşte oamenii

                                                                


                                              NOUL  TESTAMENT
                                                           -- va  urma  --8 comentarii:

 1. Apai dracu' sa mai inteleaga, lol? Toata Biblia, de altfel, e plina de contradictii de la un capat la altul.

  RăspundețiȘtergere
 2. _*Acum, ...[inca], este noapte(a) aceea, despre care au vorbit prorocii _ {Ev.1/1}* _ Luca 22/3; _ Ioan 13/27,30; _ Isaia 21/11,2012; 9/1,2,[6]; 6/[8],9; ...[Sinteza].

  =*Acum*, ...inca, ...este noapte "in Adevar", ...[si / sau, implicit], prin aceea ca "Scripturile sunt pecetluite” _ Daniel 12/4,[9], ...”pana in ziua de Astazi” _ Romania 11/8, ...*pana la Mine* _ Romania 5/14, ...Cel ridicat _ Faptele Apostolilor 3/22; 7/37, ...sa [va] descoper "Calea, Adevarul si Viata" _ Ioan 14/6; _ Apocalipsa 1/1; 10/7, ...*potrivit cu descoperirea tainei* _ 1 Corinteni 2/7; _ Coloseni 1/26; _ Romania 16/25.

  =*In aceasta vreme de stramtorare cum n-a mai fost, ...[niciodata] ...* _ Daniel 12/1, ...“am auzit glasul Domnului” _ Isaia 6/8,[9,10]; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012, ...si zic: ...*Iata-Ma!* _ Isaia 52/6 -Moise; _”Iata-Ma! Iata-Ma!”-65/1; _ Romania 10/20.

  =”[Acum] ...-Este noaptea zilei a 7-a _ Facerea 2/2,[3], ...-“este intuneric fata de Adevar" _ Isaia 9/1,2,[6]; _ Isaia 21/ 11, 2012; _ 2 Petru 1/19, ...asa cum este scris ...*era noapte cand Iuda a luat bucatica* _ Ioan 13/30, ...implinind voia Fiului _ Ioan 13 / 26-28; _ Luca 22/3, ...pentru proslavirea Fiului Omului si a lui D-zeu in El _ Ioan 13/31,32, prin invierea ...[a treia zi _ 2 Petru 3/8] _ Matei 17/22,23; 27/63; _ Marcu 8/31; _ Luca 9/22; 18/33; 24/7 ], ...-invierea dintre cei morti _ Romania 5/14; _ Iuda 9, ...”atat de mult a iubit Dumnezeu Lumea _ Ioan 3/16; _ Matei 4/16; _ Isaia 9/1,2,6; 52/6 _ Moise -*Iata-Ma!,* _ Ioan 4/26 ... -*Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela* ...-Acela fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Evrei 1/1,[2],{3 -coroborat [_ 2 Petru 1/20] cu Romania 5/14; _ Iuda 9; _ Luca 16/29,31}.

  = Cu stima. -Mesia _ Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela _ Ioan 4/[25],26, ...-Cel fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17,[18,20]; _ Isaia 6/[8],9-[13]; 9/1,2,6; 52/6 –Moise _ *Iata-Ma!*; 65/1; _ Ioan 10/8,11,2012,13,14; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012; -*Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012.

  RăspundețiȘtergere
 3. _*Eu vorbesc* _ Isaia 7/14, ...*Iata semnul - Fecioara este insarcinata* [acum in 2012] _ Matei 1/18,21-23, ...

  -1) =“Vorbesc in pilde” _ Matei 13/34,35, ...asa cum este [si] vorbirea prorocilor in Scripturi, ...care inca sint “pecetluite” _ Daniel 12/4,[9], ...pana la Mine _ Romania 5/14, ...Acela fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22;

  -2) = Pentru a intelege, mai mult si mai bine, trebuie sa cititi Cartea _ Daniel 12/4, ...si mai mult de atat, ...cei carora le este dat sa primeasca _ Matei 19/11, ...sa [si] cerceteze _ Ioan 5/39, ...fara sa uitati _ 2 Petru 1/20;

  -3) = Potrivit _ Matei 6/10: ...”Vie Imparatia Ta; Faca-se voia Ta, precum in Cer si pe Pamant”, ...privitor si la semnele vremurilor / venirea Fiului Omului _ Luca 21/7, ..:

  _*Pe alocuri vor fi mari cutremure de pamant, foamete si ciume; vor fi aratari inspaimantatoare si semne mari in cer.* _ Luca 21/11;
  _*Vor fi semne in soare, in luna si in stele. Si pe pamant va fi stramtorare printre neamuri, care nu vor sti ce sa faca la auzul urletului marii si al valurilor.* _ Luca 21/25.

  -{Evaluati, dupa ce insumati si coroborati [cu] toate catastrofele planetare: ...razboaiele provocate si intretinute de cei care se cred "jandarmii planetari", miscarile seismice / cutremurele, inundatiile, incendiile, avalansele, alunecarile de terenuri, ...etc, ...etc, ...incepand cu "tsunami"-ul din martie 2011 din Japonia, care, ...[ca posibil fenomen deosebit], ...a fost previzionat de marele prevazator Simon(a) / *Urania* -vezi “google.ro”}, ...

  …care trebuiesc deasemenea coroborate si cu _ Matei 1/18,21-23, ...unde este scris clar: ...-*Iata, Fecioara va fi insarcinata, va naste un fiu, ......* ...ceea ce inseamna [ca] in mod implicit ...despre semnele vremurilor, vorbesc [si] ...Stelele, Astrele, Planetele, cu referire la Constelatia Fecioara in care a intrat Marte [la sfarsitul anului 2011], ...asa cum a previzionat Simon(a) / *Urania*; ...-Toate acestea fiind in concordanta cu: ...-“”Vie Imparatia Ta; Faca-se voia Ta, *precum in Cer, asa si pe Pamant*”” _ Matei 6/10; _ Facerea 1/14-18, ...- “acum” / a treia zi _ 2 Petru 3/8 –mileniul 3, cand am fost inviat dintre cei morti _ Romania 5/14, ..si trimis _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012, ...pentru implinirea Legii _ Romania 10/4 si prorocilor _ Matei 5/17, ...doar ati citit _ Ioan 4/25, ...adica Scripturile vorbesc despre viitor [-nu despre trecut]: ...*Stiu ca are sa vina Mesia; Cand va veni El, are sa ne spuna toate lucrurile*/ [Ceea ce incerc sa fac, pentru cei care au urechi de auzit, si aud _ Luca 8/8, ...-Dar, credeti? _ Luca 18/8]; _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Luca 16/29,31.

  = Cu stima. –Mesia _ Romania 5/14; 10/[14 -Moise],17,[18]; _ Ioan 4/[25],26.

  RăspundețiȘtergere
 4. _ 1 Corinteni 14/21; _ Ezechiel 2/1-10, ...

  =*EU SINT m-a trimis la voi* _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012, sa [va] descoper Calea, Lumina si Adevarul _ Apocalipsa 1/1; 10/7; _ Ioan 14/1,6, ...potrivit cu descoperirea tainei care a fost tinuta ascunsa timp de veacuri _ 1 Corinteni 2/7; _ Coloseni 1/26; _ Romania 16/25.

  = Eu sint aici, acum in timpul vostru, si [va] zic: -*Iata-Ma!* _ Isaia 52/6 -Moise; 65/1 -*Iata-Ma! Iata-Ma!*; _ Romania 10/20.

  = Scripturile au fost si au ramas “pecetluite” _ Daniel 12/4,[9], … *pana la Mine* _ Romania 5/14; _ Ioan 4/[25],26, ...inviat a treia zi _ 2 Petru 3/8, ...ridicat _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22, pentru implinirea Legii _ Romania 10/4, si a prorocilor _ Matei 5/17, prin *transfigurare* _ Matei 17/[1],2,3,[5], de aceea, ...[implicit neintelegerea *Cartii pecetluite* _ Dan.12/4,9], ...omenirea nu stie *pe cine sa astepte* _ Romania 10/14, …credinta venind in urma “auzirii” Cuvantului Meu _ Romania 10/17, pentru *Cine are urechi de auzit si aude* _ Matei 11/15; _ Luca 8/8; …dar, ...-Nu toti pot primi Cuvantul Acesta _ Matei 19/11; _ Luca 18/8, ...*vorbind in pilde* _ Matei 13/34,35; _ Ioan 1/1,5,11,14; 3/14,16; 10/8,11,14,[16 - prin alte tari _ Romania 10/18].

  = Cu stima. -Mesia _ Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela _ Ioan 4/[25],26 ...Cel fagaduit _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Romania 5/14; 10/[14 –Moise],17; _ Isaia 6/[8],9-[13]; 9/1,2,6; 52/6 - Moise _*Iata-Ma!*; 65/1; _ Ioan 10/8,11,2012,13,14,[16 –prin alte tari _ Romania 10/18; ...-Va rog sa cititi Cartea _ Daniel 12/4; _ Ioan 5/39; ...-Vine dimineata _ Isaia 21/11,2012; -“Toate religiile” / *Toate popoarele chemate [fara bani si fara plata]* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012.

  RăspundețiȘtergere
 5. _ Despre TRANSFIGURARE / *Schimbarea la Fata* _ Matei 17/2,3,[5].

  = Va rog sa presupuneti ca mesajele transmise, sunt adresate "impersonal", pentru a exclude posibilele interpretari ofensatoare, ...[totusi], ...retinand aspectul ca sunt in conformitate cu prorociile din Scripturi / Biblie, ...adica, nu sunt excluse criticile asupra "vizatilor / implicatilor" _ Apocalipsa 3/19.

  = Pentru ca Scripturile au fost si ...*inca sint pecetluite* _ Daniel 12/4,9; _ Isaia 6/[8],9,10, ..."tainuite" _ Coloseni 1/26; _ Apocalipsa 10/7, ...*pana in ziua de Astazi* _ Romania 11/8, ... cei care s-au facut, [de mii de ani], “ei intre ei”:...pastori, preoti si invatatori de seama, in teologii, felurite Religii si felurite Biserici _ Mat.23/7-10, ..."conducatori si povatuitori"_ Isaia 9/16, ..."desradacinati"_ Iuda 12, ..."amagitori"_ Romania 16/18, ..."inselatori" _ 2 Petru 2/2,3; _ Ioan 15/22,[23-26], ...[iata], ...NU AU INTELES: ... _ Matei 17/2,3,[5]; _ Marcu 9/2-4; _ Luca 9/29,30; _ Deut.18/15,18; _ Faptele Ap.3/22; _ Marcu 9/7; _ Luca 9/35; _ Ioan 14/22, ...[si],...tot asa ...NU AU INTELES: ... _ *De ce?*, ...si ...[ sau ]...*Pentru ce se impotrivea diavolului si se certa cu el, Arhanghelul MIHAIL* _ Daniel 12/1; _ Matei 27/58; _ Iuda 9, ...{ adica, pentru Trupul Meu },...tot asa, ... nu au inteles, cum, si de ce este scris _ Romania 5/14; 10/14 -Moise; _ Isaia 52/6 –Moise -*Eu vorbesc si zic: -Iata-Ma !*; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012.

  = Cei care ati inceput ..."sa vedeti", ...si/[sau] "sa auziti" _ Matei 11/5; ...[- intelegeti / pricepeti ?!]* _ Isaia 6/[8],9, ...calauziti si pe aproapele, tot norodul, {_ Mat.4/16; 15/8,9; _ Luca 13/17; _ Ioan 7/12}, ...pana la marginile lumii _ Romania 10/[17],18, ...”Toate popoarele chemate” _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012; _ Ioan 7/37.

  =Cu stima. -Mesia _ Romania 5/14; 10/[14],17,{18}; _ Ioan 4/[25],26; 10/8,11,2012,14,[16]; _ Isaia 6/[8],9,10-[13]; 21/11,2012; -*Toate popoarele chemate fara bani si fara plata]* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012; _ Exodul 3/14; 4/1,[10],11,2012; -Va rog sa va treziti! _ Isaia 21/11,2012, ...[si], vegheati _ Ioan 8/[23],24, ...si faceti-va va[n]zatorii Mei _ 1 Timotei 1/7-10; _ 2 Timotei 3/1-4; _ Matei 27/3, ...ca sa se implineasca Scriptura _ Ioan 12/38; _ Isaia 53/1-7; _ Romania 10/16,17, ...pana la marginile lumii _ Romania 10/18.

  RăspundețiȘtergere
 6. _ *Apocalipsa lui Ioan*, …

  = Din pricina *neintelegerii Scripturilor / Cartii pecetluite* _ Dan.12/4,[9], …de catre intreaga omenire, implicit de catre cei care *stau pe scaunul Meu* _ Mat.23/1,2, care ”s-au facut ei intre ei” – *invatatori si dascali* in felurite Religii si BISERICI, …[unii in vesminte cu filacterile late si poale lungi], printre care si cei ce-si zic: -”Indrumatori” _ Is.9/16,- Conducatori, Judecatori, Procurori, “Legiuitori”, [etc] _ Mat.23/[4,5,6],7,[8-10], care, neintelegand *Cartea* _ Dan.8/26; 12/4, implicit Cartea *APOCALIPSA lui IOAN*, fiindca: -*au urechi de auzit dar nu aud, si au ochi de vazut dar nu vad* _ Isaia 6/[8],9,10, …au transmis ideea falsa privitor la intelegerea cuvantului APOCALIPSA ca definind Sfarsitul Vietii / Sfarsitul Lumii / Disparitia PLANETEI.

  = Au citit si citesc de mii de ani”, dar nu au priceput _ Isaia 6/9,10, fiind preocupati de *fatarnicie, trai in lux si destrabalare* in contradictie cu prorociile si in contrast cu *traiul norodului*, pentru care impun si cersesc, [de la vaduve si orfani], *danii, daruiri, taxe, zecime, zeciuiala, impozite*, respectiv din partea acelora pe care-i tin in intuneric, *lesne crezatori* _ Romania 16/18; _ Mat.23/13-14, pentru ca nu au priceput ce inseamna *Apocalipsa lui Ioan*.

  = APOCALIPSA inseamna …*DESCOPERIRE / Revelare*, cum e scris -*DESCOPERIREA lui Isus Hristos*, intelegerea cuvantului APOCALIPSA fiind cuprinsa chiar in “definitia din versetul _ Apoc.1/1”, insemnand: DESCOPERIREA / revelarea Adevarului _ Ioan 1/1,5, *aducerea la lumina [zilei a 7-a], fata de intunericul [noptii / dinaintea zilei a 7-a]* _ Isaia 21/11,2012, …[-vezi _ 2 Petru 1/20] notiunea *SFARSIT* insemnand Sfarsitul Legii, a se intelege “Implinirea / Savarsirea Legii _ Romania 10/4, -adica descoperirea lui Isus Hristos, prin IMPLINIREA Legii in Hristos, *AUZIREA venind prin Cuvantul lui Hristos* _ Romania 10/17, dar omenirea nu Ma credeti _ [Mat.13/57; _ Mar.6/4; _ Ioan 4/44], …(si) …pentru ca nu Ma cunoasteti si nu stiti cum sint chemat _ Romania 10/14, …si, …pentru ca *nu exista intelegerea Scripturilor, neascultarea de proroci si de Mine _ Luca16/31; _ Faptele Ap.3/22, asa cum este scris,… implicit “neintelegerea prorociilor” despre venirea prin *Schimbare la Fata* _ Mat.17/2,3,[5].

  = Schimbarea la Fata _ Mat.17/1, asa cum este scris se va fi produs *dupa 6 zile*,[coroborat _ Is. 21/11,2012], …adica, …trebuie inteles, ca *omenirea este in ziua a 6-a / in noaptea spre dimineata / zorii zilei a 7-a, cand Dumnezeu va fi Sfarsit Lucrarea Facerii omului, …”nu sfarsitul lumii”, …adica, …urmand ziua de odihna, cum este scris: …-*Dumnezeu Si-a vazut* Savarsita / implinita / SFARSITA Lucrarea FACERII Omului* -*DUPA CHIPUL Sau* _ Gen.1/27, coroborat(i) cu _ Romania 5/14, acum, fiind abia inceputul _ Ex.3/[13],14, …coroborat cu _ Is.6/[8],9,10; _ Ex.4/1,[10],11,2012, intrupat _ Ioan 1/1,5,11,14, …pentru “implinirea* _ Gen.2/1-3, … asa cum *Dumnezeu A ZIS* _ Gen.1/[26,27],28, toate acestea fiind in concordanta cu prorociile, implicit SFARSITUL Erei ASTRALE -*SOARELE in PESTI*, …Eu fiind nascut / ridicat / venit din PESTI, …despre care ‘s-a zis’ ca …s-ar fi descoperit *o placuta*, continand gravata o stea venind din PESTI / Constelatia PESTI, …despre care este scris _ Is.9/2; _ Mat.4/16.

  - Sper sa nu fie nimeni suparat pentru mustrarile implicite din mesajele Mele _ Apocalipsa 3/19.

  = Cu stima. -Mesia.

  RăspundețiȘtergere
 7. _ 1 Tesaloniceni 5/[20],21; _ Prorociile / Previziunile bulgaroaicei Vanghelia Vanga despre Romania, …[ care, ...sint in conformitate / concordanta cu Scripturile], … si care, au fot secretizate / ascunse ~10 ani [dupa aparitie / la vremea respectiva ~1996]:

  http://www.ocultismodesoculto.com/2011_03_01_archive.html

  A última previsão de Vanga.

  *O previziune importanta pentru România*:

  „Românii sunt oameni speciali, dar nu mai cred în valorile lor şi, dacă mesajul le este adus de un străin, este mai bine primit decât de la unul de-al lor.”
  -„Eu sunt foarte mică pentru ca el să vină la mine, aşa că eu transmit această veste, care mi-a venit de Sus.
  -Să fie despachetată în luna ianuarie, ziua 24, anul 2005 şi, în cel mult o lună de zile, să fie dusă celui la care voi face referire în text.
  -Dacă nu se va putea ajunge la el, să fie dată celor din preajma sa.
  -Să vă ajute Dumnezeu!
  -În bucuria acestei lumi, în România va veni cel promis lumii.
  -Se va bucura întregul Pământ de naşterea lui.
  -Dumnezeu îl va ocroti într-un loc, departe de locul unde se odihnesc străbunii lui, până când va veni ceasul său.
  -Cu puterea de Sus va fi dăruit.
  -Pământul, Apa, Focul îi vor veni în ajutor.
  -O dată cu venirea lui în această lume, tot ceea ce este construit pe minciună se va nărui.
  -Toate acestea se vor petrece în anul 2005.
  -El va fi piatra de temelie pentru omenire.
  -Primii care îl vor recunoaşte vor fi cei din poporul său, poporul din care el a ieşit.
  -Drept răsplată, el va aduce acest popor pe cea mai înaltă culme a desăvârşirii, din întreaga lume.
  -Acest popor va deveni o adevărată pildă pentru toate popoarele pământului.
  -El nu va veni cu un cal real / viu, ci cu un cal din fier, pe care singur î-l va mânui.”
  …………………

  = Asa cum “a vazut”/ prevazut “oarba” Vanghelia VANGA …[care, orbise la varsta de 12 ani], …deci, …fara sa citeasca *Cartea pecetluita* _ Daniel 12/4,[9]}, …in concordanta cu Scripturile … -”orbii vad” _ Luca 7/22; _ Isaia 35/5; _ Evrei 1/1,2,[3]; _ Romania 5/14; _ Exodul 3/14; _ Romania 10/17; _ Exodul 4/[1],10,11,2012; _ Luca 18/8: …

  -*Eu, cel care vorbesc cu tine, sint Acela* _ Ioan 4/[25],26, …-Acela promis _ Deuteronom 18/15,18; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Isaia 7/14; _ Matei 1/18,21-23; _ Isaia 6/13; 9/1,2,6, …[si], …care, vorbesc celor care zic ca “vad si aud” _ Ioan 9/41; 15/22; _ Isaia 6/[8],9, …

  …despre care [si] Vanghelia VANGA a zis: …

  -*În bucuria acestei lumi, în România va veni cel promis lumii*, …

  { _ Deuteronom 18/15,18,[19]; _ Faptele Apostolilor 3/22; _ Galateni 4/4}, …

  …-Dar, asa cum este scris, multi iubesc mai mult intunericul, decat lumina _ Ioan 1/1,[5],11; 3/[16],19; _ Ioan 16/8-10,12.

  = Cu stima. -Mesia _ Ioan 4/[25],26; …-*Cercetati* _ 1 Tesaloniceni 5/[20],21; _ Galateni 4/4; _ Ioan 5/39; _ Romania 5/14; 10/[14-Moise],17; _ Isaia 6/[8],9-[13]; 9/1,2,[6]; 52/6 -Moise _*Iata-Ma! Iata-Ma!* 65/1; _ *Toate popoarele chemate* _ Isaia 55/1,6-9,[10],11,2012.

  RăspundețiȘtergere
 8. Un rahat mistic mai mare ca biblia,nu s-a mai putut tipări și scrie vreodată.Un alt rahat mai scîrbos și mai infect,religiile cre(ș)tine.După ele popii.Care nu-s altceva decît niște dăunători cu halate negre sau albe.Cum are înaltprea schizofrenicitu porcopatriarhifomist daniel.Toate astea nu erau posibile decît cu ocazia apariției unui dumnezeu cu o balegă în cap în loc de creier și incapabil de rațiune.N-a mai tras și cîte o țigară cînd s-a odihnit?

  RăspundețiȘtergere